Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.215 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014», παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

 

Οι φόρμες αναζήτησης εκτελούνται δυναμικά σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώνονται.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται πληροφορίες για τα στοιχεία των ΦΕΚ και η διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή αυτών. 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με το ΦΕΚ και τη διευκόλυνση πρόσβασης στα κείμενα που δημοσιεύονται σ' αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε τα ακόλουθα αναρτημένα στον ιστότοπό μας αρχεία:


 Το Εθνικό Τυπογραφείο για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στον δικτυακό του τόπο παρέχει την υπηρεσία "Ηλεκτρονική Αποστολή ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του"  μέσω της οποίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, αποστέλλει δωρεάν τα ΦΕΚ στους ενδιαφερομένους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Ανακοινώσεις

 

 

Ειδικά Θέματα

 

 

Προμήθειες

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αποφάσεις από την Διεύθυνση Ε' Διαχείρισης, Τμήμα Ε1 Προμηθειών-Προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορούν διακηρύξεις διαγωνισμών και οι οποίες αναρτώνται στο Διαύγεια.

 

Εκδηλώσεις