Θα θέλαμε τη γνώμη σας

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, ζητούμε την συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρακάτω ερωτηματολογίου. Μπορείτε να υποβάλλετε το ερωτηματολόγιο ανώνυμα καθώς και να απαντήσετε σε όσα από τα ερωτήματα επιθυμείτε.
Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος αλλά η βοήθειά σας μεγάλη και πολύτιμη.