Επισκέψεις/ Μαθήματα των φοιτητριών και φοιτητών του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015/16, 2016/17 και 2018/19 και στα πλαίσια του μαθήματος του Ελευθέρου Σχεδίου (Σχεδιαστική προσέγγιση του Χώρου - Συνθετικές αρχές) τριακόσιοι (κατά προσέγγιση) φοιτήτριες και φοιτητές του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ επισκέφθηκαν το Εθνικό Τυπογραφείο όπου, με την επίβλεψη των διδασκόντων τους, πραγματοποίησαν σχεδιαστικές μελέτες από το φυσικό στους χώρους του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ευχαριστήρια Επιστολή Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ προς το Εθνικό Τυπογραφείο

 

Δείγματα Σχεδιαστικής Μελέτης του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

1. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
2. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
3. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
4. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
5. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
6. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
7. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης
8. Δείγμα σχεδιαστικής μελέτης