Ομιλία για την Επέτειο του Πολυτεχνείου (2016)

Βασίλης Κυρομίτης, στέλεχος του Ε.Τ.

Γιάννης Γκλαβίνας, Ιστορικός-Αρχειονόμος ΓΑΚ

Εισήγηση με θέμα «Η λογοκρισία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974».

Η ομιλία έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την Επέτειο του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος  2016)