Επιστημονική ημερίδα: Εξελίξεις και καινοτομίες στην επιστήμη και τεχνολογία Γραφικών Τεχνών (2017)

Tην Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις και καινοτομίες στην επιστήμη και τεχνολογία Γραφικών Τεχνών»

Πρώτος εισηγητής ήταν ο  Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Καθηγητής και Ερευνητής Γραφικών Τεχνών και  Συσκευασίας και  Αντιπρόεδρος HELGRAMED ο οποίος ανέπτυξε το θέμα  «Εξελίξεις και καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία των γραφικών   τεχνών-το σύγχρονο περιβάλλον και οι προοπτικές»

Ακολούθησε η εισήγηση του Δρ. Μάριου Τσιγώνια, Πρόεδρου HELGRAMED με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες στις εκτυπώσεις».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση  της κ.Δανάης   Ανταβάλη αναφορικά με «Ζητήματα επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:00-13:20       Χαιρετισμός Ειδικού Γραμματέα Εθνικού Τυπογραφείου

κ. Παπαδημητρόπουλος Δημήτριος

 13:20-13:40     Α. Εξελίξεις και καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών - το σύγχρονο περιβάλλον και οι προοπτικές

13:40-14:00     Β.  Σύγχρονος  σχεδιασμός ηλεκτρονικών μέσων και διεπιφανειών στην οπτική επικοινωνία

Δρ. Χρυσούλα  Γάτσου*, Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας

14:00-14:20     Γ. Σύγχρονες τεχνολογίες στις εκτυπώσεις

Δρ. Μάριος Τσιγώνιας, Πρόεδρος HELGRAMED

14:20-14:40     Δ. Ζητήματα επιμέλειας και διόρθωση κειμένων

κ.Δανάη  Ανταβάλη

14:40-16:00     Ερωτήσεις – Συζήτηση

16:00                Κλείσιμο εργασιών

 

*Η κ. Χρυσούλα Γάτσου δεν μπόρεσε να παραστεί.