Συμμετοχή στην 83η ΔΕΘ (2018)

Εξώφυλλο εντύπου (φυλλαδίου)  ΕΤ για τη συμμετοχή στη 83η ΔΕΘ (2018)

Εξώφυλλο εντύπου (φυλλαδίου) ΕΤ για τη συμμετοχή στη 83η ΔΕΘ (2018)

 

 

Δημιουργήθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.