Εκδήλωση για την επανέκθεση της ιστορικής συλλογής του Εθνικού Τυπογραφείου (2018)

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση  για  την ολοκλήρωση του έργου της επανέκθεσης της Ιστορικής Συλλογής του E.T., παρουσία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη.

Οι εργασίες της επανέκθεσης των συλλογών του ξεκίνησαν το 2015. Τότε συγκροτήθηκε διεπιστημονική ομάδα εργασίας ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της επανέκθεσης και η λειτουργία σήμερα του μουσείου οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες και τη στενή, αρμονική συνεργασία μεταξύ εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, φοιτητών πρακτικής άσκησης και εθελοντών, οι οποίοι κατέθεσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις, τον χρόνο, την ενέργειά και τον ζήλο τους πολλές φορές πέρα από το ωράριο και το πλαίσιο, αυστηρά, των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου το δύσκολο αυτό εγχείρημα, που κάποτε φάνταζε σχεδόν ακατόρθωτο, να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί εγκαίρως και με επιτυχία.

Η αναδιοργάνωση του μουσείου και η επανέκθεση της συλλογής εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο του Εθνικού Τυπογραφείου για ένα ουσιαστικό «άνοιγμα» στην κοινωνία.