Απονομή βραβείων στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τον τυπογραφικό ανασχεδιασμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (2016)

Στις 12 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τον τυπογραφικό ανασχεδιασμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του ΦΕΚ και το νέο λογότυπο του Εθνικού Τυπογραφείου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των πεπραγμένων του 2015 και των στόχων του Εθνικού Τυπογραφείου για το 2016 από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαδημητρόπουλο.