Εικαστική Έκθεση Φ.Ε.Κ. + ΤΕΧΝΗ (2015-2016)

To Εθνικό Τυπογραφείο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατόν ενενήντα χρόνων από την ίδρυση του πρώτου, ουσιαστικά, δημόσιου χαρακτήρα τυπογραφείου, διοργάνωσε την εικαστική έκθεση «Φ.Ε.Κ. + Τέχνη» με έργα διακεκριμένων δημιουργών που εμπνέονται από την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του Φ.Ε.Κ. και του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με την έκθεση επιχειρήθηκε να προβληθεί το Εθνικό Τυπογραφείο στο ευρύ κοινό, ως μια από τις παλαιότερες δημόσιες υπηρεσίες με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου και να υπενθυμήσει τον κρίσιμο ρόλο του στην λειτουργία του κράτους δικαίου, αφού παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους πολίτες για όλες τις σημαντικές πράξεις της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης, διευκολύνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Εγκαίνεια: 17 Δεκεμβρίου 2015

Διάρκεια: 17 Δεκεμβρίου 2015 - 10 Φεβρουαρίου 2016 


ΑΦΙΣΑ
Δυο λόγια του Ειδικού Γραμματέα για την έκθεση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
ΦΕΚ + ΤΕΧΝΗ _ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Νο 1
ΦΕΚ + ΤΕΧΝΗ _ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Νο 2