Αντικειμενικές Αξίες

 Αντικειμενικές Αξίες 2016 (ΦΕΚ Β48/20.01.2016) 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθ. ΠΟΛ. 1009

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.


 Αντικειμενικές Αξίες 2010 (ΦΕΚ Β2038/29.12.2010)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ: 1200

Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 και 41α του ν. 1249/82 και 14 του ν. 1473/84 και καθορισµός τιµών εκκίνησης και συντελεστών αυξοµείωσης τους για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισµών των Νοµών Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων.

 Για να δείτε το ΦΕΚ χωρίς τους πίνακες

 Για να δείτε τα αντίστοιχα τμήματα σελίδων του ΦΕΚ που αφορούν τους πίνακες τιμών :