Σύνταγμα της Ελλάδος

Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

 

 Σύνταγμα του 1844 (τ.Α' 5/18.3.1844)

 Σύνταγμα του 1864 (τ.Α' 48/17.11.1864) 

 Σύνταγμα του 1911 (τ.Α' 127/1.6.1911) 

 Σύνταγμα του 1927 (τ.Α' 107/3.6.1927) 

 Σύνταγμα του 1952 (τ.Α' 1/1.1.1952) 

 Σύνταγμα του 1975 (τ.Α' 111/9.6.1975) 

 Σύνταγμα του 1986 (τ.Α' 23/14.3.1986)

 Σύνταγμα του 2001 (τ.Α' 85/18.4.2001) 

 Σύνταγμα του 2008 (τ.Α' 120/27.6.2008).