Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων και Πίνακες αποκλειόμενων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου

Σε συνέχεια της από 28/3/2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου ανακοινώνουμε του Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων και τους Πίνακες αποκλειόμενων.

 

Πιέστε εδώ για να λάβετε το δελτίο τύπου

Πιέστε εδώ για να λάβετε τους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

Πιέστε εδώ για να λάβετε τους Πίνακες αποκλειόμενων