Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών,
για την προμήθεια διαφόρων ειδών χάρτου για τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019

Πιέστε εδώ για να λάβετε το αρχείο