Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως

Με την με αριθμό Γ31712/27-4-2016  απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βερναρδάκη, (ΦΕΚ 1239/Β/27-4-2016) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3469/2006, καθιερώθηκε ο νέος  τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη  Δευτέρα  16 Μαΐου 2016, καθώς και το νέο λογότυπο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Τον περασμένο  Νοέμβριο με  την ευκαιρία συμπλήρωσης εκατόν ενενήντα χρόνων από την οργάνωση και λειτουργία στο Ναύπλιο, το 1825, της πρώτης κρατικής τυπογραφικής μονάδας και την ίδρυση «Εφημερίδας της Διοικήσεως», το Εθνικό Τυπογραφείο προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με στόχο την αναζήτηση πρωτότυπων προτάσεων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΦΕΚ, στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του. 

Μέσω της προκήρυξης επιδιώχθηκε η ενεργός συμμετοχή φοιτητών/σπουδαστών Γραφικών Τεχνών και Καλών Τεχνών, επαγγελματιών  γραφικών τεχνών καθώς και των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου  στην διαμόρφωση της μορφής του ΦΕΚ. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας από την αρμόδια Επιτροπή που αποτελείτο από την κ. Ξανθίππη Μίχα Μπανιά, γραφίστα, ως πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Βλάχο, τ. Επίκουρο Καθηγητή  του ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Γραφικών Τεχνών), τον κ. Αναστάσιο Πολίτη,  Καθηγητή  του ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Γραφικών Τεχνών), τον κ. Χαράλαμπο Βερύκιο πρώην προϊστάμενο Δ/νσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και την κ. Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγο- Ιστορικό Τέχνης, ως μέλη της Επιτροπής. 

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον προϊστάμενο του τμήματος Β΄ Φωτοστοιχειοθεσίας  του Εθνικού Τυπογραφείου κ.  Γεώργιο Περγαντίνα, καθώς η πρότασή του, σύμφωνα με την Επιτροπή: «παρουσιάζει ισορροπία στη σύνθεση, η γραμματοσειρά του τίτλου είναι εξελιγμένη μορφή της ήδη υπάρχουσας και εξασφαλίζεται η συνέχεια της έκδοσης. Οι παράγραφοι και οι σελίδες έχουν τα απαραίτητα κενά που προσδίδουν ευκολία και άνεση στην ανάγνωση.» 

Για την αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού του ΦΕΚ επελέγη ως βάση η βραβευμένη με το πρώτο βραβείο πρόταση του κ. Περγαντίνα. Τη πρόταση αυτή  επεξεργάστηκαν, με σκοπό να γίνουν κάποιες μικρές βελτιώσεις ως προς τα τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά της χαρακτηριστικά, η  πρόεδρος  της Επιτροπής Αξιολόγησης κυρία Ξανθίππη Μίχα Μπανιά και ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, μέλος της Επιτροπής, από κοινού με τον δημιουργό. 

Με το νέο τυπογραφικό σχεδιασμό επιδιώκεται :

1)Η τυποποίηση του τυπογραφικού σχεδιασμού του ΦΕΚ, ώστε να αποφεύγεται η ρευστότητα της μορφής του που δεν συνάδει με τη φύση του,  ως επίσημου κρατικού οργάνου ενημέρωσης 

2)Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ΦΕΚ, στην έντυπη και ηλεκτρονική του μορφή, ώστε να γίνει πιο ευανάγνωστο και φιλικό προς τον αναγνώστη με:

- σύγχρονη και λειτουργική γραμματοσειρά,

- χρήση τυπογραφικών στοιχείων στα κατάλληλα μεγέθη

- δίχρωμη σχεδίαση με ασπρόμαυρα και μπλε στοιχεία,

- ανανεωμένη σχεδίαση και δόμηση των κειμένων, των περιεχομένων και του τμήματος με τις υπογραφές, σύμφωνα με τις σύγχρονες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες

- ανασχεδιασμός και βελτίωση του περιεχομένου του πίνακα με τις πληροφορίες που αφορούν το κοινό, ο οποίος δημοσιεύεται στην τελευταία σελίδα του ΦΕΚ.

3)Η πληρέστερη,  αποτελεσματικότερη και περισσότερο αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη και των υπηρεσιών όταν χρησιμοποιείται μέρος του ΦΕΚ, καθώς πλέον σε κάθε σελίδα αναγράφεται το τεύχος του ΦΕΚ ο  αύξων αριθμός του  και η  ημερομηνία έκδοσης.

4) Να γίνει πιο εύκολη η παραγωγή των ΦΕΚ από τους υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, με απλοποιημένες προδιαγραφές παραγωγής, σελιδοποίησης και διαμόρφωσης.

Η νέα μορφή του ΦΕΚ  καθώς και όλες οι εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου θα φέρουν το νέο λογότυπο του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα σχεδιαστών του που αποτελείτο από την  κ. Ρούλα Γανωτή, την κ. Άννα Καρακωνσταντή, την  κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου και την κ. Φωτεινή Πετράκη.  

Υπενθυμίζουμε ότι πριν τον νέο τυπογραφικό σχεδιασμό είχε τροποποιηθεί με το  άρθρο 20 του ν. 4368/2016 (Α΄21) ο τίτλος του ΦΕΚ από «Εφημερίς της Κυβερνήσεως" σε «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Θα θέλαμε να τονιστεί ότι ο  νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο νέος λογότυπος, η μεταφορά στη Δημοτική έστω της πρώτης λέξης στον τίτλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,  αποτελούν ένα μικρό κρίκο στην αλυσίδα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει και προγραμματίζουμε, με στόχο την ενδυνάμωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του  Εθνικού Τυπογραφείου.