Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Κατάλογος Μουσείου

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ : Ο παλμός του Εθνικού Τυπογραφείου

Κινητήριος δύναμη του Εθνικού Τυπογραφείου είναι οι άνθρωποί του.

Η ιδιαιτερότητά του, ως οργανισμού, έγκειται στο ότι, από τις απαρχές της λειτουργίας του, οργανώθηκε ως εργοστάσιο, δηλαδή ως μία παραγωγική μονάδα της οποίας οι διοικητικές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν παραπλεύρως, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της παραγωγής. Αυτό είχε ως επακόλουθο το Εθνικό Τυπογραφείο, από την ίδρυση του, να διαθέτει προσωπικό δύο κύριων εξειδικεύσεων, τους τεχνίτες-τυπογράφους και τους διοικητικούς.

Οι ειδικότητες των υπαλλήλων και ιδίως των τεχνιτών μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των χρόνων, ανάλογα με τις αλλαγές στις μεθόδους εκτύπωσης.

Έτσι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου, (1838), υπηρετούν σε αυτό στοιχειοθέτες, πιεστές, μελανωτές, στοιχειοχύτες, βοηθοί για το στίλβωμα των στοιχείων κ.λπ.

Το 1917 υπηρετούν, εκτός από τις πιο πάνω ειδικότητες τεχνιτών, και σιδηρουργοί μηχανικοί, τυπωτές λιθογραφικού πιεστηρίου, στερεοτύπης, γαλβανοπλάστης, μονοτύπης, στιχοτύπης, χαρτοθέτης κ.λπ. Μονοτύπες και στιχοτύπες ήταν οι εξειδικευμένοι τυπογράφοι που εργάζονται στις μονοτυπικές και λινοτυπικές μηχανές που είχαν εισαχθεί στην παραγωγή το 1911.

Το 1989, δεδομένου ότι η τεχνολογία των εκτυπώσεων δεν έχει ακόμη μεταβληθεί ριζικά, συναντώνται στο Εθνικό Τυπογραφείο ειδικότητες τεχνιτών, σε γενικές γραμμές, όμοιες με αυτές των προηγούμενων ετών, όπως πιεστές, χειριστές πλήκτρων μονοτυπίας, χειριστές χυτηρίων μονοτυπίας, χειριστές λινοτυπικών μηχανών, στοιχειοθετών, μεταλλοστοιχειοχυτών. Αρχίζουν όμως σταδιακά να προστίθενται και νέες ειδικότητες, όπως γραφικών τεχνών, φωτοεκτυπωτών, πληροφορικής, κ.λπ.

Με την επικράτηση της μεθόδου offset και των ψηφιακών εκτυπώσεων καταργούνται ειδικότητες, όπως των χειριστών πλήκτρων μονοτυπίας και λινοτυπικών μηχανών, των χειριστών χυτηρίων μονοτυπίας, μεταλλοστοιχειοχυτών κ.λπ. και αντικαθίστανται από τις νέες εξειδικεύσεις του πεδίου των γραφικών τεχνών.

Συχνά οι όποιες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία συνοδεύονται από αντιδράσεις όπως για παράδειγμα το 1911, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου η επικείμενη εγκατάσταση λινοτυπικών και μονοτυπικών μηχανών στο Εθνικό Τυπογραφείο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που θεώρησε υπερβολικό και άχρηστο το έξοδο.

 

1. Αναπαράσταση γραφείου ενός διοικητικού υπαλλήλου του ΕΤ, περ. 1960

1. Αναπαράσταση γραφείου ενός διοικητικού υπαλλήλου του ΕΤ, περ. 1960

2. «εν ώρα εργασίας στην Λινοτυπική Μηχανή», λεπτομέρεια

2. «εν ώρα εργασίας στην Λινοτυπική Μηχανή», λεπτομέρεια

3. παραγωγική διαδικασία,  στοιχειοθεσία στις μονοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

3. παραγωγική διαδικασία, στοιχειοθεσία στις μονοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

4. παραγωγική διαδικασία,  στοιχειοθεσία στις λινοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

4. παραγωγική διαδικασία, στοιχειοθεσία στις λινοτυπικές μηχανές, 1970-1980.