Η εξέλιξη των τευχών του ΦΕΚ

Η παρουσίαση είναι συνοπτική. Σε παρένθεση σημειώνεται το αντίστοιχο τεύχος ΦΕΚ που τεκμηριώνει την αλλαγή.

Λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου και του πλήθους των αλλαγών, ενδέχεται να υπάρχουν κάποια κενά στην παρουσίαση.

Για τούτο παρακαλούμε τυχόν διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις να μας τις κάνετε γνωστές μέσω της Φόρμα Επικοινωνίας.

« Η εξέλιξη των τευχών του ΦΕΚ »