Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων

 

Στο ΤΕΥΧΟΣ Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων (Ο.Π.Κ.) δημοσιεύονταν:

Τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (Α΄146).

Το τεύχος δεν έχει ύλη για δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4304/2014 (Α' 234).

To τεύχος καταργήθηκε και τυπικά με τα άρθρα 50 και 51 παρ. 4  του ν. 4590/2019 (Α΄17).