Τέλη Δημοσίευσης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ KAE 2531
Περίληψη δικαστικής πράξης για απώλεια τίτλων 90 €
Περίληψη δικαστικής πράξης για παρακατάθεση αποζηµίωσης (ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π.) 75 €
Διόρθωση σφάλµατος (όταν ευθύνεται ο καταθέτης της πράξης) 30 €
ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ KAE 2531
Ισολογισμός Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Δ.1111/1972) 250 €
   

Τα τέλη δημοσίευσης κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο με ΚΑΕ 2531.

Τα ανωτέρω ποσά για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εισπράτονται από όλα τα δημόσια ταμεία.

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται προκειμένου να αναγράφονται σωστά τα στοιχεία του καταθέτη επάνω σε κάθε διπλότυπο είσπραξης (ονοματεπώνυμο του δηλούντος την απώλεια τίτλου ή την παρακατάθεση αποζημίωσης).