Εκδόσεις DVD ET

Η τιμή πώλησης των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ), που διατίθενται σε μορφή DVD κατόπιν παραγγελίας:

 

α) Καθορισμένης Μορφής

ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙO ΤΡΙΜΗΝΟ  ΜΗΝΙΑΙΟ
Πρώτο (Α') 150€ 40€ 15€
Δεύτερο (Β') 300€ 80€ 30€
Τρίτο (Γ') 50€    
Τέταρτο (Δ') 110€ 30€  
Α.Α.Π. 110€ 30€  
Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 100€    
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 5€    
Διακηρ.Δημοσ.Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 200€   20€
Υ.Ο.Δ.Δ. 50€    
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. (ΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ)     100€
       

 

β) Ειδικού Ενδιαφέροντος

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ από το διατιθέμενο ψηφιακό αρχείο, σε μορφή DVD, καθορίζεται από το πλήθος των σελίδων, μέχρι 100 σελίδες σε 5 € με προσαύξηση της κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

 

γ) Δημοσιεύματα εταιρείας

Η τιμή πώλησης δημοσιευμάτων μιας εταιρείας, σε μορφή DVD, στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ (πρώην Α.Ε. - Ε.Π.Ε & ΓΕΜΗ ), ανέρχεται σε 5 € ανά έτος.