Κάθε ΦΕΚ και στα ΚΕΠ

 

Μέχρι τώρα η διάθεση του ΦΕΚ σε έντυπη μορφή γινόταν μόνο από το γκισέ του τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών του Εθνικού Τυπογραφείου, Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα.

Από 11.01.2016 με την λειτουργία της νέας υπηρεσίας παραγγελίας και λήψης ΦΕΚ σε έντυπη μορφή, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στον πολίτη να παραγγείλει τα ΦΕΚ μέσω ΚΕΠ και να του αποσταλούν από το Εθνικό Τυπογραφείο στην ταχυδρομική διεύθυνση που επιθυμεί. Η διαδικασία αφορά όλα τα ΦΕΚ που διατίθενται από το τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών του Εθνικού Τυπογραφείου και σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή πώλησης την ημερομηνία κατάθεσης της παραγγελίας.

Για την παραγγελία μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση ενώ η παραλαβή γίνεται με το σύστημα της αντικαταβολής χωρίς χρέωση των εξόδων αποστολής, καταβάλλοντας μόνο το αντίτιμο του έντυπου ΦΕΚ.

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας η αίτηση συμπληρώνεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ on line σε εφαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «e-KEP –ΕΡΜΗΣ». 

 Για την συμπλήρωση της αίτησης από το ΚΕΠ ο αιτών πρέπει να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία των ΦΕΚ (Έτος, Τεύχος, Αριθμός Φύλλου) που επιθυμεί να παραγγείλει και να δηλώσει τα στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης στα οποία θα γίνει η αποστολή. 

Μετά την υποβολή της παραγγελίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, το τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών του Εθνικού Τυπογραφείου διεκπεραιώνει την παραγγελία με την παραγωγή των έντυπων ΦΕΚ και την ταχυδρομική τους αποστολή στον αιτούντα.