Ιστορική Αναδρομή

Από τα τυπογραφεία και τις εφημερίδες του Αγώνα της Ανεξαρτησίας στο σύγχρονο Εθνικό Τυπογραφείο και το ΦΕΚ

1821 Όλες οι ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις προσπαθούν να αποκτήσουν τυπογραφεία για να εκδώσουν έντυπα προκειμένου να δημοσιοποιούν τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, όμως οι αντίξοες συνθήκες και οι ανάγκες του Αγώνα δυσχεραίνουν και συχνά ματαιώνουν αυτήν την προσπάθεια.
Τον Ιούνιο του 1821 ο Δημήτριος Υψηλάντης φέρνει στην Ελλάδα, από την Τεργέστη, το πρώτο τυπογραφικό πιεστήριο και με βάση αυτό λειτουργεί στην Καλαμάτα τυπογραφείο, όπου τυπώνεται την 1η Αυγούστου η πρώτη εφημερίδα των αγωνιζόμενων Ελλήνων, η «Σάλπιγξ Ελληνική». Εκδότης της εφημερίδας είναι ο γνωστός από την έκδοση του περιοδικού «Λόγιος Ερμής» (Βιέννη,1811-1821) Θεόκλητος Φαρμακίδης και υπεύθυνος του τυπογραφείου ο Κωνσταντίνος Τόμπρας από τις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας. Η «Σάλπιγξ Ελληνική» κυκλοφόρησε σε τρία ή τέσσερα φύλλα, σε σχήμα 4Ο , δίστηλη και τετρασέλιδη.

1822 Λίγο μετά τη μεταφορά της έδρας της επαναστατικής κυβέρνησης στην Κόρινθο (Ιανουάριος 1822) εγκαθίσταται στην πόλη το πιεστήριο της Καλαμάτας (Φεβρουάριος 1822). Στις αρχές του Μαρτίου εγκαθίσταται στην Κόρινθο από τον Ιωάννη Φιλήμονα και λειτουργεί ένα νέο πιεστήριο στο οποίο θα γίνει η εκτύπωση της α΄ έκδοσης του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος. Στα δύο αυτά πιεστήρια εκτυπώνονται επίσης προκηρύξεις, διαταγές και πράξεις της Διοίκησης μέχρι τις 6 Ιουλίου, ημέρα που εγκαταλείπονται μαζί με την πόλη μπροστά στον κίνδυνο του Δράμαλη, ο οποίος εισβάλλει στην Πελοπόννησο.

1824 Εκδίδεται στις 10 Μαρτίου στην Ύδρα η εφημερίδα «Ο Φίλος του Νόμου. Εφημερίς της νήσου Ύδρας», η μακροβιότερη απ’ όλα τα επαναστατικά φύλλα (1824-1827), με εκδότη τον Ιωσήφ Κιάππε (J. Chiappe). Από το φύλλο 12 της 25ης Απριλίου 1824, μετά από απόφαση της Διοίκησης (972/14 Απριλίου 1824), ορίσθηκε επίσημη Εφημερίδα της και ο πλήρης τίτλος της μεταβλήθηκε σε «Ο Φίλος του Νόμου. Εφημερίς της Διοικήσεως και της νήσου Ύδρας». Παρέμεινε επίσημη εφημερίδα της Διοικήσεως έως το φύλλο 149 της 9ης Οκτωβρίου 1825, οπότε και επανήλθε στον αρχικό της τίτλο. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή , σε σχήμα 4Ο και ήταν δίστηλη και συνήθως τετρασέλιδη αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ο θάνατος του Βύρωνα, προστίθετο και δισέλιδο παράρτημα.
Για τις ανάγκες του Αγώνα, χωρίς να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας επίσημης εφημερίδας της Διοίκησης, κυκλοφορούν στο Μεσολόγγι τα «Ελληνικά Χρονικά» με εκδότη και διευθυντή τον Ελβετό φιλέλληνα Iωάννη Ιάκωβο Μάγερ ( Johan Jacob Meyer). Σε όλα τα φύλλα της Εφημερίδας στην προμετωπίδα υπάρχει η φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου « Τα πλείω οφέλη τοις πλείοσι». Τα Ελληνικά Χρονικά κυκλοφόρησαν έως τον Φεβρουάριο του 1826.

1825 Λειτουργεί η πρώτη δημόσια εκτυπωτική μονάδα στο Ναύπλιο με την ονομασία «Τυπογραφία της Διοικήσεως». Στη μονάδα αυτή τυπώνεται η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» (το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 7 Οκτωβρίου 1825) η οποία αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά επίσημη εφημερίδα της ελληνικής Διοίκησης. Κυκλοφορεί σε σχήμα 4ο δύο φορές την εβδομάδα έως το 1832 (τελευταίο φύλλο 23 Μαρτίου) και είναι τετρασέλιδη. Πρώτος διευθυντής της Γενικής Εφημερίδας διορίζεται ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, τον οποίο το 1827 (Ιούνιος) διαδέχεται ο Γεώργιος Χρυσίδης και αυτόν το 1831 (Δεκέμβριος) ο Ιωάννης Γαλιάτσας. Η Γενική Εφημερίδα αποτελεί την καλύτερα οργανωμένη εφημερίδα της εποχής, τόσο για την ποικιλία των ειδήσεων και της αρθρογραφίας, όσο και για την εμφάνιση και κατάταξη των περιεχομένων. Λειτουργεί η πρώτη δημόσια εκτυπωτική μονάδα στο Ναύπλιο με την ονομασία «Τυπογραφία της Διοικήσεως». Στη μονάδα αυτή τυπώνεται η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» (το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 7 Οκτωβρίου 1825) η οποία αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά επίσημη εφημερίδα της ελληνικής Διοίκησης. Κυκλοφορεί σε σχήμα 4ο δύο φορές την εβδομάδα έως το 1832 (τελευταίο φύλλο 23 Μαρτίου) και είναι τετρασέλιδη. Πρώτος διευθυντής της Γενικής Εφημερίδας διορίζεται ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, τον οποίο το 1827 (Ιούνιος) διαδέχεται ο Γεώργιος Χρυσίδης και αυτόν το 1831 (Δεκέμβριος) ο Ιωάννης Γαλιάτσας. Η Γενική Εφημερίδα αποτελεί την καλύτερα οργανωμένη εφημερίδα της εποχής, τόσο για την ποικιλία των ειδήσεων και της αρθρογραφίας, όσο και για την εμφάνιση και κατάταξη των περιεχομένων.

1826 Μεταφορά της «Τυπογραφίας της Διοικήσεως» στην Αίγινα. Θα ακολουθήσουν, λόγω των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων συνεχείς μετακινήσεις της έδρας της: Πόρος, Ναύπλιο, πάλι Αίγινα.
Τη ίδια χρονιά σημειώνεται η πρώτη απεργία εργαζομένων στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι ως τυπογράφοι στην Γενική Εφημερίδα απεργούν στις 14 Μαρτίου, επειδή καθυστερούσε η καταβολή των ημερομισθίων τους.

1829 Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναδιοργανώνει την «Εθνική Τυπογραφία» και παραγγέλνει στον γαλλικό οίκο Firmin Didot, δύο μεταλλικά πιεστήρια Stanhope, δύο ξύλινα, με τα σχετικά εξαρτήματα, γραμματοσειρές, κοσμήματα, vignettes, τυπογραφικές κάσες κ.λπ..

1830 Παραλαμβάνονται και εγκαθίστανται τα μηχανήματα και οι γραμματοσειρές που είχε παραγγείλει ο Καποδίστριας το προηγούμενο έτος. Το ίδιο έτος η «Εθνική Τυπογραφία», όπως τώρα ονομάζεται το επίσημο τυπογραφείο της Διοίκησης, μεταφέρεται στο Ναύπλιο.

1831 Η «Εθνική Τυπογραφία» διαχωρίζεται σ’ αυτήν που λειτουργεί στο Ναύπλιο και σ’ αυτήν που λειτουργεί στην Αίγινα. Στο Ναύπλιο τυπώνεται η « Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» , ενώ στην Αίγινα «Η Αιγιναία».

1832 Στις 18 Απριλίου η « Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» επανεκδίδεται στο Ναύπλιο με τον τίτλο «Εθνική Εφημερίς», με εκδότη τον Γ. Χρυσίδη. Κυκλοφορεί δύο φορές την εβδομάδα και είναι τετρασέλιδη. Στο πρώτο φύλλο της νέας εφημερίδας προτάσσεται ανακοίνωση του εκδότη της στην οποία αναφέρει: «Αναδεχόμενοι και αύθις την έκδοσιν της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετονομάσαντες αυτήν αρμοδιώτερον «Εθνικήν» κρίνομεν αναγκαίον να προειδοποιήσωμεν τους αναγνώστας αυτής , ότι, ως ανάκαθεν συστημένη κυρίως δια την έκδοσιν των δημοσίων πράξεων της Κυβερνήσεως, θέλει περιέχη και του λοιπού επίσης το επί τούτου προσδιορισμένον επίσημον αυτής μέρος». Έως το τέλος του 1832 εκδόθηκαν εξήντα πέντε φύλλα της Εθνικής Εφημερίδος και άλλα πέντε έως την 1ην Φεβρουαρίου του 1833, οπότε παύει και η έκδοσή της.

1833 Την 1η Φεβρουαρίου ιδρύεται η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος» με την έκδοση από τον Όθωνα του υπ’ αριθμ. 2 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 1/16.2.1833) και με πρώτο διευθυντή τον Γεώργιο Αποστολίδη-Κοσμητή (το βασιλικό διάταγμα διορισμού του δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 42/25.12.1833).
Τον Δεκέμβριο δημοσιεύεται το ιδρυτικό διάταγμα του (τότε) «Βασιλικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 42/25.12.1833). Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος» από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της, στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833, και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, εκδίδεται δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει δύο στήλες, η αριστερή στήλη είναι στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα έχουν την ίδια τυπική και ουσιαστική ισχύ. Στην προμετωπίδα της Εφημερίδας τυπώνεται ο βασιλικός θυρεός του Όθωνα, ο οποίος αποτελεί μια παραλλαγή του θυρεού του βαυαρικού βασιλικού οίκου των Βίττελσμπαχ. Οι εστεμμένοι λέοντες του θυρεού του Όθωνα, με κάποιες μικρές αισθητικές βελτιώσεις διατηρήθηκαν στην προμετωπίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έως το 1862, οπότε σημειώθηκε η κατάλυση της δυναστείας του Βαυαρού βασιλιά.
Η μορφή των ΦΕΚ και ιδίως ο λογότυπος αλλάζει ακολουθώντας τις ιστορικές, πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις, οι οποίες ορισμένες φορές συνεπάγονται και τη θέσπιση νέων εθνικών συμβόλων. Ο τυπογραφικός σχεδιασμός του ΦΕΚ αλλάζει επίσης και λόγω της εξέλιξης της τυπογραφίας και των νέων τάσεων της γραφιστικής.
Στα πρώτα φύλλα της η Εφημερίδα είναι τετρασέλιδη και αργότερα πολυσέλιδη με συνεχή σελιδαρίθμηση των φύλλων της ίδιας χρονιάς. Η Εφημερίδα δεν υποδιαιρείται σε τεύχη ή μέρη, πρακτική που θα αλλάξει το 1882. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις όταν π.χ. ο νόμος ή ο κανονισμός που πρέπει να δημοσιευτεί είναι μεγάλης έκτασης, τότε δημοσιεύεται σε παράρτημα, συνήθως σχήματος 8ο , με την επισήμανση ότι αποτελεί «Παράρτημα» συγκεκριμένου φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 1834 (ΦΕΚ 40) εκδίδεται στο Ναύπλιο, ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου 1834 (ΦΕΚ 41), μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, συνεχίζει την έκδοσή της στην Αθήνα. Το Βασιλικό Τυπογραφείο υπάγεται, τότε, στη Γραμματεία (Υπουργείο) της Επικρατείας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζεται ως το μοναδικό κρατικό έντυπο μέσω του οποίου γνωστοποιούνται πλέον υποχρεωτικά όλοι οι νόμοι, τα διατάγματα και γενικά οι πράξεις που κρίνονται δημοσιευτέες.

1835 Εγκαθίσταται το «Βασιλικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον» σε δικό του κτήριο, στην οδό Σταδίου (μεταξύ των κατοπινών οδών Αρσάκη και Σανταρόζα) και εντάσσεται στη δικαιοδοσία της επί των Οικονομικών Γραμματείας της Επικρατείας.
Την 1η Ιουνίου ενηλικιώνεται ο Όθωνας και αναλαμβάνει και ουσιαστικά τα καθήκοντα του ως βασιλιάς. Από τις 17 Ιουνίου του έτους η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα, χωρίς παράλληλο κείμενο στα γερμανικά, με νέα αρίθμηση των φύλλων και των σελίδων.

1844 Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με αριθμό 5, της 18ης Μαρτίου, το Σύνταγμα του 1844 που παραχωρήθηκε από τον Όθωνα μετά την Επανάσταση της Γ΄ Σεπτεμβρίου 1843. Με το άρθρο 29 του Συντάγματος κατοχυρώνεται έμμεσα ο θεσμικός ρόλος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

1862 Τον Οκτώβριο καταλύεται η βασιλεία του Όθωνα, συγκαλείται συντακτική εθνοσυνέλευση και μετονομάζεται το «Βασιλικόν Τυπογραφείον » σε «Εθνικόν Τυπογραφείον». Η νέα πολιτική πραγματικότητα επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως την έναρξη νέας αρίθμησης από το φύλλο που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου, την κατάργηση στο οπισθόφυλλο της αναγραφής «Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου» και την αναγραφή αντ’ αυτής «Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου», την κατάργηση του βασιλικού θυρεού του Όθωνα από την προμετωπίδα. Στη θέση του αναγράφεται με μεγάλα κεφαλαία στοιχεία «Βασίλειον της Ελλάδος».

1864 Με το Σύνταγμα του 1864 ενισχύεται ο νομιμοποιητικός χαρακτήρας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το ίδιο έτος επέρχονται και πάλι αλλαγές στη μορφή του ΦΕΚ· στο φύλλο 22 της 27ης Μαΐου κάνει την εμφάνισή του στην προμετωπίδα της Εφημερίδας ο βασιλικός θυρεός του νέου βασιλιά, Γεωργίου του Α΄ (βασιλικό διάταγμα της 9ης Νοεμβρίου 1863 , ΦΕΚ 44/24.12.1863).

1866 Εκδίδεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, σε τρεις τόμους, η «Ανατύπωσις των εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως Νόμων, Διαταγμάτων κλπ.» της περιόδου 1833-1864.

1882 Το γενικότερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Χ. Τρικούπη περιέχει και σημαντικές βελτιώσεις της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τομή στην ιστορία της αποτελεί ο ν.ΑΝΔ΄ (ΦΕΚ 81/20.8.1882) και το εκτελεστικό του διάταγμα (ΦΕΚ 86/27.8.1882). Ο νόμος αυτός, ρυθμίζει για πρώτη φορά θέματα που αφορούν στη δημοσιευτέα ύλη, η οποία κατανέμεται σε τέσσερα μέρη και σε ένα παράρτημα, και καθιστά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγκαστική προϋπόθεση για την εκτέλεση των διαταγμάτων, των αποφάσεων και γενικά των πράξεων των δημοσίων αρχών · διευκρινίζει ότι, κείμενα που δημοσιεύονται σε άλλα ιδιωτικά φύλλα δεν αποκτούν από το γεγονός αυτό καμία νομιμοποιητική ισχύ· ορίζει ότι, απαγορεύεται δημόσια αρχή να ορκίσει δημόσιο υπάλληλο για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς να έχει πιστοποίηση για την καταχώριση του ονόματός του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέλος, θέτει την έκδοσή της «υπό την επιτήρησιν του Υπουργείου των Εσωτερικών».
Ο ν. ΑΝΔ΄/1882 προβλέπει τη δημοσίευση των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου σε χωριστό Παράρτημα το οποίο εκδίδεται μια φορά τουλάχιστον το μήνα.
Ο Διευθυντής του Εθνικού Τυπογραφείου Λάμπρος Κορομηλάς διαπιστώνει την υπέρμετρη αύξηση της δημοσιευτέας ύλης την οποία αποδίδει στην ενίσχυση του ρόλου του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στην προσάρτηση νέων επαρχιών.

1884 Δημοσιεύεται βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 506/31.12.1884) που καταργεί αυτό του 1882. Με το νέο διάταγμα δημιουργούνται τρία διακριτά μέρη αντί για τέσσερα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ένα διακριτό Παράρτημα. Το άρθρο 2 του διατάγματος καθορίζει ότι «τα τρία μέρη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως φέρουσιν ίδιον αύξοντα αριθμόν φύλλου και ιδίαν έκαστον αυτόν αρίθμησιν σελίδων». Η ρύθμιση αυτή προαναγγέλλει τη διάκριση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε απολύτως διακριτά τεύχη.

1885 Με το ν. ΑΣΝΔ΄ (ΦΕΚ 89/5 Αυγούστου 1885) και το εκτελεστικό του διάταγμα (ΦΕΚ 109/31.8.1885) επί κυβερνήσεως Θ. Δηλιγιάννη τροποποιείται ο ν. ΑΝΔ΄/1882. Με το νέο νόμο προβλέπεται, ανάμεσα στ’ άλλα, και η δημοσίευση ορισμένων πράξεων σε περίληψη.
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια πολλοί νόμοι και διατάγματα θα προβλέψουν τη δημοσίευση πράξεων σε περίληψη, ώστε να μειωθεί η ύλη του ΦΕΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλεφθεί η μη δημοσίευση συνολικά ορισμένων πράξεων. Λόγω των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, παράλληλα με τον περιορισμό της δημοσιευόμενης στο ΦΕΚ ύλης, θα παρατηρηθεί και το φαινόμενο της διεύρυνσής της με την προσθήκη νέων κατηγοριών πράξεων. Η διαφοροποίηση της δημοσιευόμενης ύλης θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των τευχών, ως προς τον αριθμό, τον τίτλο και το περιεχόμενο.
Ο ν. ΑΣΝΔ΄/1885 και το β. διάταγμα της 29ης Αυγούστου 1885/ΦΕΚ 109/Μέρος Α΄/31ης Αυγούστου 1885 διαιρεί το ΦΕΚ σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα και δημοσιεύεται πάντοτε σε χωριστό φύλλο. Το δεύτερο μέρος δημοσιεύεται και αυτό σε χωριστό φύλλο με τίτλο «Παράρτημα της Εφημερίδος Της Κυβερνήσεως» και υποδιαιρείται σε τρία τμήματα.
Σε εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, από το φύλλο της 2ας Σεπτεμβρίου 1885 αρχίζει εκ νέου η αρίθμηση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το 1.

1893 Η κυβέρνηση Χ. Τρικούπη συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προχωρά στη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου: ο ν.ΒΡΞϛ΄ (ΦΕΚ Α΄34/18.2.1893) ρυθμίζει τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο από εδώ και στο εξής, μαζί με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύεται πριν εκπνεύσει το έτος (ΦΕΚ Α΄241 /29.12.1893), ορίζεται ότι από 1ης Ιανουαρίου 1894, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διακρίνεται σε τέσσερα τεύχη, Πρώτον (Νομοθετικόν), Δεύτερον (Νομοτελεστικόν), Τρίτον (Κανονιστικόν) και Τέταρτον (Αγγελίαι περί την δημοσίαν υπηρεσίαν), και ένα Παράρτημα που υποδιαιρείται σε έξι τεύχη. Το διάταγμα αυτό εισάγει τον όρο «τεύχος» που χρησιμοποιείται έως και σήμερα.

1895 Ο πρωθυπουργός Θ. Δηλιγιάννης προωθεί με βασιλικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στο τέλος του έτους (ΦΕΚ Β΄ 165/31.12.1895), τον περιορισμό των τευχών της Εφημερίδας από τέσσερα σε τρία, ενώ διατηρείται ως έχει το Παράρτημα.


1904 Τα τεύχη της Εφημερίδας περιορίζονται από τρία σε δύο με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύεται από την κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη (ΦΕΚ Α΄ 10 /18.1.1904). Το Παράρτημα διατηρείται και πάλι χωρίς ουσιώδεις αλλαγές.

1907 Μεταφέρεται η έδρα του Εθνικού Τυπογραφείου στο κτήριο που στεγάζεται μέχρι σήμερα, στην οδό Καποδιστρίου 34.

1909 Επειδή η δημοσιευόμενη ύλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει πολλαπλασιαστεί η κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη με το ν. ΓΠΤΖ΄ (ΦΕΚ Α΄ 249 /24.10.1909) και με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύεται στο τέλος του έτους (ΦΕΚ Α΄ 314 /31.12.1909) ) καταβάλλει προσπάθεια περιορισμού της δημοσιευτέας στο ΦΕΚ ύλης επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημοσίευση διαφόρων πράξεων της κυβερνήσεως σε περίληψη.

1911 Έως την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1864 η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αξιοποιείται αποκλειστικά ως μέσον δημοσιοποίησης και όχι επικύρωσης των πολιτειακών πράξεων. Το 1911, με την αναθεώρηση του συντάγματος του 1864, η αρχή της δημοσιοποίησης των πράξεων της Πολιτείας θα προσλάβει το εννοιολογικό περιεχόμενο που μας είναι γνωστό έως σήμερα. Η δημοσίευση καθιερώνεται ως συστατικό στοιχείο για την ύπαρξη του νόμου θεωρουμένου ότι κύρωση, έκδοση και δημοσίευση εκδηλώνονται συγχρόνως (uno actu) από την ημερομηνία που ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εισάγονται η στιχοτυπία (λινοτυπία) και η μονοτυπία στην παραγωγική διαδικασία. Οι λινοτυπικές και μονοτυπικές μηχανές του Εθνικού Τυπογραφείου παραμένουν σε χρήση μέχρι το 1990, έτος που καθιερώνεται η ηλεκτρονική τυπογραφία.

1912 Κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, με το ν. ΔΠΕ΄( ΦΕΚ Α΄ 320 /9.10.1912) προβλέπεται ότι, διατάγματα που αφορούν στο Βασιλικό Ναυτικό και ιδίως τη διαίρεση, διάθεση, μετακίνηση και τοποθέτηση των ναυτικών δυνάμεων μπορούν να εκτελούνται και πριν τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που οφείλονταν στις πολεμικές επιχειρήσεις η ρύθμιση απέβλεπε στη χωρίς χρονοτριβή εκτέλεση των επιτελικών σχεδίων και στην κάλυψη των κινήσεων των ναυτικών δυνάμεων, δεδομένου ότι θα γίνονταν γνωστές, μέσω της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, όταν πλέον θα είχαν εκτελεστεί.

1913 Μετά τη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α΄ (Θεσσαλονίκη, 5/18 Μαρτίου 1913) και την ανάρρηση στο θρόνο του Κωνσταντίνου Α΄, υιοθετείται νέος τρόπος αρίθμησης των νόμων με αραβικούς αριθμούς αυτή τη φορά. Έτσι σε εφαρμογή σχετικού βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α΄234 /21.11.1913) οι νόμοι που δημοσιεύτηκαν μετά τη δολοφονία, με πρώτο τον ΔΡΛΕ΄ της 8ης Μαρτίου 1913, αριθμούνται από την αρχή με αραβικούς αριθμούς (ο ν. ΔΡΛΕ΄αριθμείται ως ο ν.1 του νέου συστήματος αρίθμησης κ.ο.κ. Ο πρώτος νόμος με πρωτότυπη αραβική αρίθμηση είναι ο ν. 80 της 16ης Νοεμβρίου 1913.

1914 Με το ν. 523 (ΦΕΚ Α΄ 395 /27.12.1914) προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις πράξεων που δημοσιεύονται σε περίληψη, καθώς και πράξεων και κειμένων που δεν δημοσιεύονται.

1916-1917 Η σύγκρουση βασιλιά (Κωνσταντίνος Α΄) και πρωθυπουργού (Ε.Βενιζέλος) στο ζήτημα της εισόδου ή μη της Ελλάδος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των Δυνάμεων της Αντάντ , οδηγεί στον Εθνικό διχασμό. Το 1916 στον ελλαδικό χώρο ασκούν εξουσία δύο κυβερνήσεις· της Αθήνας και της και της Θεσσαλονίκης (κυβέρνηση της Εθνικής Αμύνης υπό τον Ε.Βενιζέλο). Κάθε κυβέρνηση εκδίδει δική της επίσημη εφημερίδα. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου προχώρησε στην έκδοση της «Εφημερίδος της Προσωρινής Κυβερνήσεως της Ελλάδος» στις 15 Σεπτεμβρίου 1916. Αρχικά η έδρα της Εφημερίδας βρίσκεται στα Χανιά αλλά από το έβδομο φύλλο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Εφημερίδα καταργήθηκε μετά την παραίτηση (30 Μαΐου 1917) από το θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ υπέρ του γιου του Αλεξάνδρου. Ανάλογα φαινόμενα θα παρατηρηθούν και σε άλλες δραματικές για τον ελληνικό λαό περιόδους, όπως κατά την γερμανική κατοχή.

1917 Με το ν.844 (ΦΕΚ Α΄186 /5.9.1917) επιχειρείται η επίσπευση της δημοσίευσης των διαφόρων κειμένων στο ΦΕΚ. Ειδικότερα ορίζεται, ως μια γενική κατεύθυνση, ότι η δημοσιευτέα ύλη πρέπει να δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατόν. Καθορίζονται επίσης πράξεις που δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Με το εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιεύεται λίγες ημέρες μετά (ΦΕΚ Α΄201 /16.9.1917 ) ενισχύεται η προσπάθεια κωδικοποίησης της δημοσιευτέας ύλης, ενώ τα τεύχη, από 1ης Ιανουαρίου 1918, αυξάνονται από δύο και πάλι σε τρία, ενώ το Παράρτημα γίνεται ενιαίο, χωρίς ιδιαίτερα τμήματα ή τεύχη. Τα τεύχη και το Παράρτημα φέρουν ιδίαν αρίθμηση σελίδων.

1918 Με βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄27 /26.1.1918) διευρύνεται πολύ η ύλη που δημοσιεύεται σε περίληψη.

1923 Νέα μείωση της δημοσιευόμενης ύλης στο ΦΕΚ, με την κατάργηση της δημοσίευσης πράξεων, επιφέρει νομοθετικό διάταγμα της Επαναστατικής κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄132 /19.5.1923).

1924 Η πολιτειακή μεταβολή, έκπτωση της Δυναστείας των Γλυξβούργων και αναγνώριση της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας αποτυπώνεται στα ΦΕΚ της εποχής αυτής. Μετά το ΦΕΚ 120/ τ.Α΄/28.5.1924 αλλάζει πάλι η προμετωπίδα στο ΦΕΚ σε: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»

1925 Με νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 373/26.11.1925) καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση σε ειδική έκδοση του ΦΕΚ, με τίτλο «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών» ή σε Παράρτημα του ΦΕΚ με τον ίδιο τίτλο, ορισμένων δημοσιεύσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.

1927 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄107 /3.6.1927) και αμέσως τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρόεδρός της εκλέγεται ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Με το νέο Σύνταγμα οι νόμοι μετά τη ψήφισή τους αποκτούν πλέον τυπική ισχύ και δεν μπορούν να καταργηθούν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην έκδοση και δημοσίευση του νόμου, εντός διμήνου, αντίθετα με το Σύνταγμα του 1911 σύμφωνα με το οποίο ο βασιλιάς μπορούσε να αρνηθεί έκδοση-δημοσίευση νόμου.
Επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Τυπογραφείου προς την οδό Σολωμού.

1928 Με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄18 /18.9.1928) καθορίζεται η δημοσιευτέα ύλη στην ειδική έκδοση του ΦΕΚ με τίτλο «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών».
Εγκατάσταση κυλινδρικού πιεστηρίου στο Εθνικό Τυπογραφείο και πρόβλεψη θέσεων για το αναγκαίο για τη λειτουργία του προσωπικό.

1929 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 386 /28.10.1929) περιορίζει και πάλι την ύλη που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

1930 Με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 22/22.1.1930) η ειδική έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την ονομασία «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών» μετατρέπεται σε διακριτό τεύχος με την ονομασία «Εφημερίς της Κυβερνήσεως-Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών».

1935 Ο βασιλικός θυρεός επανήλθε στα ΦΕΚ από τις 10 Οκτωβρίου 1935, με την παλινόρθωση της μοναρχίας.

1936 Με τον Αναγκαστικό Νόμο που δημοσιεύεται στις αρχές του έτους (ΦΕΚ Α΄ 42/23 Ιανουαρίου 1936) προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον ΑΝ θεωρούνται μάλιστα άκυρες οι σχετικές πράξεις που δεν δημοσιεύτηκαν.

1937 Με τον ΑΝ 972 (ΦΕΚ Α΄ 479 /26.11.1937) γίνεται υποχρεωτική η δημοσίευση των πράξεων ή αποφάσεων που αφορούν στο προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή στο προσωπικό αυτόνομων οργανισμών. Η δημοσίευση προβλέπεται να γίνεται σε ιδιαίτερο τεύχος με την ονομασία «Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». Η υποχρεωτική, κατά τα ανωτέρω, δημοσίευση, επεκτείνεται με τον ΑΝ 2051 (ΦΕΚ 462 Α/30.10.1939) και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ή επιχορηγούνται από το κράτος.

1939 Με τον ΑΝ 1998 (ΦΕΚ Α΄ 420 /3.10.1939) «Περί Σημάτων» θεσπίζεται ένα νέο τεύχος το «Δελτίον Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», ενώ παύει η έκδοση του κατά το άρθρο 3 του υπό 1/8 Αυγούστου 1924 Διατάγματος «Επίσημου Δελτίου Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

1940 Με τον αναγκαστικό νόμο 2344/1940 (ΦΕΚ Α΄154/1940) προβλέπεται η δημοσίευση στο ειδικό τεύχος Παράρτημα του ΦΕΚ, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.

1941-1944 Στις 26 Απριλίου κυκλοφορεί το τελευταίο ΦΕΚ της ελεύθερης Ελλάδας με αριθμό φύλλου Α΄ 145. Στις 29 Απριλίου κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της διορισμένης από τους Γερμανούς κυβέρνησης με αριθμό Α΄ 146. Το τεύχος περιλάμβανε διάγγελμα του Γ. Τσολάκογλου, νέου προέδρου της κυβέρνησης και πρώτου Κατοχικού πρωθυπουργού. Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Πολιτείας» συνέχισε την έκδοσή της σε τεύχη Α΄,Β΄, Γ΄, Παράρτημα, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 1944. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο ΦΕΚ (αριθμός Α΄242 ) της Κατοχής με διάγγελμα του τελευταίου κατοχικού πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη.
Εκτός, όμως, από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των συνεργατών των Γερμανών υπήρχε και η ελληνική κυβέρνηση στην εξορία, η οποία αναγνωριζόταν ως η νόμιμη κυβέρνηση του ελληνικού λαού από ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Αυτή άρχισε να εκδίδει Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , στην αρχή ένα τεύχος («τεύχος μόνον»), ενώ στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 1942, δύο («τεύχος πρώτον» και «τεύχος δεύτερον»), συνεχίζοντας την αρίθμηση του Α΄ Τεύχους του ελεύθερου ελληνικού κράτους πριν από την επιβολή της τριπλής κατοχής.

1944 Στις 18 Οκτωβρίου κυκλοφορεί με νέα αρίθμηση το πρώτο ΦΕΚ μετά την απελευθέρωση, ΦΕΚ Α΄ 1 , στο οποίο δημοσιεύεται το διάγγελμα του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Μετά την απελευθέρωση αρχίζει νέα αρίθμηση και για τους νόμους. Ο πρώτος νόμος με αριθμό 1 της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου υπογράφτηκε στις 26 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε στο φύλλο Α΄6 της 27ης Οκτωβρίου 1944.

1947 Δίνεται η δυνατότητα, για πρώτη φορά, να διορίζονται γυναίκες στο τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου.

1950 Με το βασιλικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 1950 προβλέπεται η δημοσίευση στο Παράρτημα του ΦΕΚ των πινάκων «των εκάστοτε απολυομένων μαθητών εκ των Γυμνασίων του Κράτους, των Δημοσίων και Μέσων Εμπορικών Σχολών και Ιδιωτικών Γυμνασίων.

1952 Ιδρύεται με το ν.2065 (ΦΕΚ Α΄ 107/25.4.1952) η Σχολή Τυπογραφίας του Εθνικού Τυπογραφείου, ως μόνιμος μηχανισμός κατάρτισης και επιλογής του τεχνικού προσωπικού.

1955 Από το φύλλο 103 της 26ης Απριλίου 1955 το τεύχος «Εφημερίς της Κυβερνήσεως-Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών» μετονομάζεται σε «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Δ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.)

1959 Θεσμοθετείται με το ΝΔ 3979 (ΦΕΚ Α΄191/18.9.1959) τεύχος Δ΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύονται ιδίως πράξεις σχετικές με πολεοδομικά θέματα και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Η θεσμοθέτηση διακριτού τεύχους για τα πολεοδομικά θέματα και τα συναφή, οφείλεται στα μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα εκείνης της εποχής και στην οικιστική έκρηξη γύρω από τα αστικά κέντρα και ιδίως γύρω από την Αθήνα.

1960 Με τη συμπλήρωση της δεκαετίας του 1960 μετατρέπονται στα ελληνικά λατινικές γραμματοσειρές (Univers Greek, Helvetica Greek κ.λπ.). Στα τέλη της δεκαετίας του '80 δημιουργούνται οι πρώτες σύγχρονες ελληνικές γραμματοσειρές από Έλληνες σχεδιαστές. Το Εθνικό Τυπογραφείο χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές που βρίσκονται κάθε φορά στη διάθεσή του.

1967 Το 1967 Εθνικό Τυπογραφείο υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (ανάμεσα στο 1971 και το 1974 θα υπαχθεί σε διάφορα υπουργεία, ανάμεσα σ’ αυτά και πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών).
Η Σχολή Τυπογραφίας διακόπτει τη λειτουργία της το 1967. Επαναλειτουργεί το 1973 για μία δεκαετία και μετά παύει και πάλι να λειτουργεί.
Κατά την περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών ο βασιλικός θυρεός αφαιρείται από την προμετωπίδα του ΦΕΚ και αντικαθίσταται από τον αναγεννώμενο από την τέφρα του φοίνικα. Το έμβλημα αυτό της δικτατορίας καθιερώθηκε με την Συντακτική πράξη της 1.6.1973.

1971-1972 Με βασιλικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1971 προβλέπεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ των πινάκων πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.
Με το βασιλικό διάταγμα της 11 Μαΐου του 1972 προβλέπεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ των πινάκων πτυχιούχων των Σχολών Νηπιαγωγών.

1975 Το Σύνταγμα (ΦΕΚ Α΄111 /1975) προβλέπει ρητά, μεταξύ άλλων, τη δημοσίευση των τυπικών νόμων και ορισμένων διοικητικών πράξεων με τις οποίες τίθενται κανόνες δικαίου (κανονιστικά διατάγματα). Για όσες πράξεις κανονιστικού περιεχομένου δεν προβλέπει το Σύνταγμα τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, η δημοσίευση στο ΦΕΚ επιβάλλεται από τον κοινό νομοθέτη.
Μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με το ν. 48 (ΦΕΚ Α΄108 /7.6.1975) καθορίζονται τα νέα εθνικά σύμβολα. Το νέο έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας εμφανίζεται στην προμετωπίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στα φύλλα όλων των τευχών που κυκλοφορούν από τις 7 Ιουνίου 1975 και εφεξής.
Το Εθνικό Τυπογραφείο υπάγεται και πάλι στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση, σηματοδοτώντας το πέρασμά του στην αυθύπαρκτη πλέον λειτουργία, δηλαδή να διαχειρίζεται εκτός από τα τεχνικά και τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα αυτοτελώς.

1976 Δημοσιεύεται ο ν.301 (ΦΕΚ Α΄91/20 Απριλίου 1976) με τον οποίο κωδικοποιούνται όλες οι διάσπαρτες διατάξεις που ισχύουν (1976) σχετικά με την έκδοση, την δημοσιευόμενη ύλη και την κυκλοφορία του ΦΕΚ. Σύμφωνα με το νόμο αυτό η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυκλοφορεί σε οκτώ τεύχη, ως εξής: Τεύχος Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(ΝΠΔΔ), Παράρτημα, Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Θεσπίζεται με το ν. 345/1976 το «Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου» στο οποίο δημοσιεύονται οι οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 100 του Συντάγματος του 1975 (ΦΕΚ Α΄ 141/10.6.1976).

1981 Με το ν. 1116 (ΦΕΚ Α΄ 8/14.1.1981) θεσπίζεται ειδικό τεύχος του ΦΕΚ με τίτλο «Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων».

1985 Το Εθνικό Τυπογραφείο οργανώνεται ως ενιαίος διοικητικός τομέας του οποίου προΐσταται Ειδικός Γραμματέας.

1986 Με το ν.1599 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986) περιορίζεται ακόμη περισσότερο η δημοσιευόμενη στο ΦΕΚ ύλη.
Εισάγεται σταδιακά η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποκτά τα κατάλληλα προγράμματα και μηχανήματα στα οποία εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι. Αποκτά, ειδικότερα, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας εικόνων, σχεδίων, κ.λπ. Στην εκτύπωση επικρατούν, η μέθοδος "offset" και οι ψηφιακές εκτυπώσεις, εκτοπίζοντας την κλασσική τυπογραφία (λινοτυπία, μονοτυπία) που κυριάρχησε για περίπου ένα αιώνα.
Πριν την επικράτηση της μεθόδου offset τα ΦΕΚ στην αρχή τυπώνονταν σε χειροκίνητο (τροφοδοσία χαρτιού με το χέρι) επίπεδο τυπογραφικό πιεστήριο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τυπογραφικά επίπεδα πιεστήρια με αυτόνομη τροφοδοσία χαρτιού.

1990 Παύει οριστικά η χρήση της παλαιάς τεχνολογίας. Αποσύρονται μηχανήματα όπως, χειροκίνητα και ηλεκτρικά πιεστήρια δοκιμίων, μονοτυπικές και λινοτυπικές μηχανές, όρθια πιεστήρια, μεγάλος αριθμός τυπογραφικών στοιχείων με τις κάσες τους, συνθετήρια κ.λπ. Τα παραπάνω μηχανήματα αποτελούν τον κύριο όγκο των εκθεμάτων του Μουσείου του Εθνικού Τυπογραφείου.

1995 Με το ν.2349 (ΦΕΚ Α΄ 224/1.11.1995) θεσμοθετείται νέο τεύχος του ΦΕΚ με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

1997 Αρχίζει η ηλεκτρονική έκδοση και κυκλοφορία των ΦΕΚ στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου ( www.et.gr ).

1999 Με το ν. 2741 (ΦΕΚ Α΄199/28.9.1999), θεσπίζεται το τεύχος «Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων».
Στις 18 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε το πρώτο έγχρωμο ΦΕΚ (ΦΕΚ 7/τ.Δ΄/18.1.1999).


2000 Ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Τυπογραφείου περιλαμβάνει, εκτός από την ανακαίνιση του κτηρίου, τη δημιουργία και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προεκτύπωσης, ψηφιακής εκτύπωσης και τετράχρωμης εκτυπωτικής μηχανής, καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου για την ηλεκτρονική διάθεση των ΦΕΚ.

2004 Με το ν. 3274 (ΦΕΚ Α΄195/19.10.2004) θεσπίζεται το «Τεύχος Οικονομικών και Πολιτικών κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων.

2005-2006 Εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Αυτοματοποίησης Δημιουργίας ΦΕΚ. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία και εγκατάσταση ενός συστήματος ροών εργασίας για την παρακολούθηση και παραγωγή ΦΕΚ από τα εισερχόμενα προς δημοσίευση έγγραφα, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών δικτύου και μέσων αποθήκευσης. Προσθήκη προηγμένης ψηφιακής υπογραφής στα ΦΕΚ.

2006 Με το ν. 3469 (ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006), τριάντα σχεδόν χρόνια από τον ν.301/1976, επιχειρείται η προσαρμογή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την αύξηση των τευχών και της δημοσιευόμενης ύλης.
Ο νόμος προβλέπει ότι η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυκλοφορεί σε 12 τεύχη ως εξής: Τεύχος Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων(ΑΑΠ), Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΥΟΔΔ), Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΒΙ), Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ), Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου» και Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων.

2010 Με το ν. 3861 (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου.

2012 Με το ν. 4072 (ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης στο τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.).

2014 Με το ν. 4250 (ΦΕΚ Α’ 74/26.3.2014) περιορίζονται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό οι δημοσιευόμενες πράξεις στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου» το οποίο μετονομάσθηκε σε «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)».
Με το άρθρο 20 του ν. 4304 (ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014) καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο «Τεύχος Οικονομικών και Πολιτικών κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων».

2015 Καθιερώνεται η δυνατότητα παραγγελίας ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μέσω ΚΕΠ με αντικαταβολή του κόστους. Η αποστολή του ΦΕΚ γίνεται ταχυδρομικά από το Εθνικό Τυπογραφείο απευθείας στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.
Καθίσταται υποχρεωτική η αποστολή (από την 1η Ιουλίου) των κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ψηφιακής υπογραφής για το Δημόσιο, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τις ΑΔΑ.
Με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4325 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015) επιχειρείται περιορισμός της υπάρχουσας γραφειοκρατίας. Ειδικότερα ορίσθηκε ότι, για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων ΦΕΚ από τους ενδιαφερομένους για το σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο,, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ κ.λπ.. Εξαιρούνται τα ΦΕΚ που προορίζονται για δικαστική χρήση. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ που ζητούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δωρεάν (παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4325/2015).

2016 Από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει ο τίτλος του ΦΕΚ από «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» σε «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η μεταφορά του τίτλου στην καθομιλουμένη έχει συμβολικό χαρακτήρα και αποτελεί μέρος της γενικότερης αλλαγής της μορφής του ΦΕΚ.
Από τις 4 Ιανουαρίου καθίσταται υποχρεωτική η αποστολή των κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ψηφιακής υπογραφής και για τους ΟΤΑ, τα λοιπά ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ.
Αποστολή δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΦΕΚ που δεν έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Κατάρτιση «Εγχειριδίου Διαδικασίας Παραγωγής ΦΕΚ».
Στις 27 Απριλίου (ΦΕΚ Β΄1239/2016) καθιερώνεται, μετά από διαγωνισμό, νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του ΦΕΚ με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του. Η σχετική απόφαση προβλέπει τις διαστάσεις του ΦΕΚ, περιγράφει την προμετωπίδα, τις χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές, τα χρώματα, κλπ. Το ΦΕΚ 91/τ.Α΄/19.5.2016 είναι το πρώτο ΦΕΚ τεύχους Α΄ που κυκλοφορεί με το νέο τυπογραφικό σχεδιασμό.

2017 Χαρακτηρισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού 117 αντικειμένων και μηχανημάτων εκτύπωσης από τη συλλογή του Εθνικού Τυπογραφείου, ως νεότερων κινητών μνημείων.
Επανέκθεση των αντικειμένων της συλλογής του Εθνικού Τυπογραφείου σε νέους χώρους, με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλων εκλεκτών συνεργατών, ιστορικών και αρχειονόμων, φίλων του Εθνικού Τυπογραφείου. Στην έκθεση παρουσιάζονται και οι παλαιοί τόμοι των ΦΕΚ που φυλάσσονται στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, αφού προηγουμένως ταξινομήθηκαν, συμπληρώθηκαν και συντηρήθηκαν.
Κατάρτιση «Οδηγού Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΦΕΚ» (Αύγουστος 2017).
Με την περ. 37 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/Α’ 147/8.8.2016) και μετά την έκδοση της 57654/22.5.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το τεύχος «Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ)», στερήθηκε σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό του. Η συντριπτική πλειοψηφία των Διακηρύξεων αυτού του τύπου δημοσιεύεται πλέον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

2018 Δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος που θα αντικαταστήσει το πεπαλαιωμένο Σύστημα Αυτοματοποίησης Δημιουργίας ΦΕΚ. Το έργο πραγματοποιείται με ίδια μέσα πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο εξοικονόμηση πόρων.
Δημιουργία εφαρμογής από τη Δ/νση Πληροφορικής μέσω της οποίας ενημερώνονται αμέσως οι φορείς για το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το κείμενο που έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Σημειώνεται επίσης ότι ξεκίνησε η αξιοποίηση της σύγχρονης υπολογιστικής δομής “ G-Cloud” με τη μεταφορά του δικτυακού τόπου μας, ώστε με μικρότερη δαπάνη να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και διαθεσιμότητα.
Στις 26 Μαρτίου 2018 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 50/τ.Α΄/2018 ο νέος οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου.

2019 Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους υπολογίζεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Σύστημα Αυτοματοποίησης Δημιουργίας ΦΕΚ.
Με τα άρθρα 47 έως 57 του ν.4590/2019 (Α΄17) εκσυγχρονίστηκε το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο (ν.3469/2006) που διέπει την έκδοση της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» και την εν γένει λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου.
Αναπτύσσονται εφαρμογές για την παροχή εύκολης πρόσβασης στο σύνολο του περιεχομένου των αναρτημένων στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου ΦΕΚ σε όλους, περιλαμβανομένων και των τυφλών.

 

Βιβλιογραφία:
Ευάγγελος Α. Βουτσινάκης, «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1833-2003), Αθήνα 2003.
Ευάγγελος Ν. Δρακόπουλος, «Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, Σύντομο Ιστορικό και Παρουσίαση», Αθήνα 2018 (ανέκδοτο).

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ε. Δρακόπουλο για τις πολύτιμες συμβουλές του στην κατάρτιση του πιο πάνω χρονολόγιου.

 


Ιστορικό Κτηρίου

Λεύκωμα «Τυπώνοντας σελίδες της ιστορίας»