Ειδικός Γραμματέας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΦΕΚ Διορισμού: τεύχος ΥΟΔΔ  79/27.2.2015).

Ο κ. Παπαδημητρόπουλος έχει σπουδάσει Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Δημόσια Διοίκηση στη Σορβόννη, είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έως το διορισμό του στο Εθνικό Τυπογραφείο υπηρετούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο έχει διατελέσει προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.


Διατελέσαντες Ειδικοί Γραμματείς 

(Με την Γ.Υ. 1613/11-11-1985 (ΦΕΚ 670/Β΄/1985) έγινε σύσταση θέσης μετακλητού Ειδικού Γραμματέα στο Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ονοματεπώνυμο  Χρονική Περίοδος
 Ελευθέριος Γεωργαντόπουλος  Από 12-12-1985 έως 01-02-1989 
 Σαλαλές Χρήστος     Από 01-02-1989 έως 01-07-1989
 Μπακαφούκας Δημήτριος  Από 31-07-1989 έως 11-02-1992
 Κουρουκαφόπουλος Δημήτριος  Από 11-02-1992 έως 13-10-1993
 Τσιμπίδα Βασιλική       Από 30-11-1993 έως 22-03-2004
 Γεωργιάδης Πάτροκλος  Από 22-03-2004 έως 23-11-2006
 Τσίφτης Σέργιος- Σπυρίδων  Από 23-11-2006 έως 12-01-2010
 Γκρίτζαλης Στέφανος  (*)  Από 13-01-2010 έως 03-10-2012
 Αποστολίνας Γεώργιος  Από 03-10-2012 έως 27-02-2015
   

 

* Δεν διορίστηκε Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου αλλά του ανατέθηκαν τα σχετικά καθήκοντα ως Ειδικός Γραμματέας «Διοικητικής Μεταρρύθμισης».