Λεύκωμα «Τυπώνοντας σελίδες της ιστορίας»

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και για να ανταποκριθούμε στο αίτημα πολλών φίλων του Εθνικού Τυπογραφείου, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας το πολύ ενδιαφέρον λεύκωμα «Τυπώνοντας σελίδες της ιστορίας» το οποίο εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο το 2005 και σήμερα έχει εξαντληθεί. 

Το λεύκωμα περιλαμβάνει πλήθος ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών για το Εθνικό Τυπογραφείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε τρεις επιμέρους ενότητες. Στην  πρώτη ενότητα αναφέρονται στοιχεία από την εξέλιξη της τυπογραφίας και παρουσιάζονται κάποια από τα εκθέματα της συλλογής του Εθνικού Τυπογραφείου. Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται  οι προσπάθειας λειτουργίας  των πρώτων τυπογραφείων στον ελλαδικό χώρο και η ανάπτυξη της δημόσιας τυπογραφίας. Στην τρίτη ενότητα γίνεται μια  αναφορά στις κατά καιρούς εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου και  στη συμβολή των εργαζομένων στην πραγματοποίηση τους. Το λεύκωμα είναι  αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης και συλλογικής εργασίας και επιδιώκει να  προσφέρει στον αναγνώστη μία αναδρομή στο παρελθόν της Εθνικής Δημόσιας Τυπογραφίας.

Το ίδιο σκοπό υπηρετεί και η απόφαση μας να αναδείξουμε με συστηματικό τρόπο την ιστορική κληρονομιά που διαθέτει το Εθνικό Τυπογραφείο, μέσα από τον χαρακτηρισμό εκτυπωτικών μηχανημάτων και συναφών εργαλείων μεγάλης ιστορικής αξίας ως κινητά μνημεία 1 αλλά και από την επανέκθεση τους, σε  συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιστήμονες που συνεργάστηκαν ανιδιοτελώς μαζί μας, ιστορικούς, αρχειονόμους, αρχιτέκτονες, κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό η Έκθεση/Μουσείο  του Εθνικού Τυπογραφείου επεκτείνεται, τα αντικείμενα/εκδόσεις συντηρούνται, επανατοποθετούνται και αναδεικνύονται, ο χώρος αποκτά κατάλληλο φωτισμό, σήμανση, το μουσείο αρχίζει να αποκτά νέα μορφή και «υπόσταση». Σε μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στους επισκέπτες του, την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία από την ιστορία της δημόσιας τυπογραφίας αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος

 

 Λεύκωμα «Τυπώνοντας σελίδες της ιστορίας» , έκδοση 2005, Εθνικό Τυπογραφείο

 

Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/33392/19639/172/33/3.2.2017, (Β΄492).