Αίθουσα 4. Ανθρώπινο Δυναμικό του ΕΤ

Η αίθουσα είναι αφιερωμένη στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΤ, στην επαγγελματική ζωή, στις αθλητικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητές του, καθώς και στη συνδικαλιστική του δράση. Η ίδια η αίθουσα αποτελεί αναπαράσταση γραφείου ενός διοικητικού υπαλλήλου του ΕΤ. Στον χώρο παρουσιάζονται τεκμήρια που ρίχνουν φως στην εργασιακή καθημερινότητα, στον τρόπο διοίκησης, στις μεταβολές των ειδικοτήτων και της ιεραρχίας των υπαλλήλων του ΕΤ. Μισθολόγια, ποινολόγια, δελτία παραγγελίας υλικών, ευρετήρια υπαλλήλων, αθλητικά κύπελλα και εξοπλισμός, καθώς και φωτογραφίες, βοηθούν τον επισκέπτη να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη για την εργασιακή καθημερινότητα στο ΕΤ.

 

1. Αναπαράσταση γραφείου ενός διοικητικού υπαλλήλου του ΕΤ, περ. 1960

1. Αναπαράσταση γραφείου ενός διοικητικού υπαλλήλου του ΕΤ, περ. 1960

2. «εν ώρα εργασίας στην Λινοτυπική Μηχανή», λεπτομέρεια

2. «εν ώρα εργασίας στην Λινοτυπική Μηχανή», λεπτομέρεια

3. παραγωγική διαδικασία,  στοιχειοθεσία στις μονοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

3. παραγωγική διαδικασία, στοιχειοθεσία στις μονοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

4. παραγωγική διαδικασία,  στοιχειοθεσία στις λινοτυπικές μηχανές, 1970-1980.

4. παραγωγική διαδικασία, στοιχειοθεσία στις λινοτυπικές μηχανές, 1970-1980.