Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Αίθουσα 3. Εκδόσεις – Βιβλιοθήκη

Στην αίθουσα βρίσκεται αρχειοθετημένη μία αντιπροσωπευτική συλλογή των εκτυπωτικών εργασιών που ανέλαβε στην πορεία των χρόνων το ΕΤ. Πρόκειται για εκδόσεις που αφορούν στο ίδιο το ΕΤ και κυρίως εκδόσεις για την κάλυψη των αναγκών των Δημόσιων Υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάθε είδους έντυπα, μελέτες, φυλλάδια, αφίσες για τη Δημόσια Διοίκηση, διάφορα εκπαιδευτικά συγγράμματα, λευκώματα και εγχειρίδια για την τυπογραφία. Επιλεγμένες εκδόσεις εκτίθενται σε προθήκες. Ο χώρος λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αναγνωστήριο.

 

1.Νίκος Λιακέας «Η έκδοσις και εκτύπωσις της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και το Εθνικόν Τυπογραφείον (scripta manent)», 1969, 167 σ., 24 x 17 εκ.  [Βιβλίο]

1. Νίκος Λιακέας «Η έκδοσις και εκτύπωσις της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και το Εθνικόν Τυπογραφείον (scripta manent)»,
1969, 167 σ., 24 x 17 εκ. [Βιβλίο]

2. Σμπαρούνης Αθανάσιος Ι. «Σκέψεις τινές δια μεταπολεμικήν βιώσιμον  Ελλάδα», 1945, 191 σ., 17 x 24 εκ.  [Βιβλίο]

2. Σμπαρούνης Αθανάσιος Ι. «Σκέψεις τινές δια μεταπολεμικήν βιώσιμον Ελλάδα»,
1945, 191 σ., 17 x 24 εκ. [Βιβλίο].

3. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη «Η διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών», 1987, 176 σ., 24,5 x 17 εκ. [Βιβλίο]

3. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη «Η διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών»,
1987, 176 σ., 24,5 x 17 εκ. [Βιβλίο]

4. Βουλή των Ελλήνων «Σύνταγμα της Ελλάδος», 1976, 115 σ. , 14 x 22 εκ. [Βιβλίο]

4. Βουλή των Ελλήνων «Σύνταγμα της Ελλάδος»,
1976, 115 σ. , 14 x 22 εκ. [Βιβλίο]