Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Αίθουσα 1. Τεχνικές της Τυπογραφίας / Η δημόσια τυπογραφία στην Ελλάδα

Στην αίθουσα  φιλοξενούνται μηχανήματα τυπογραφίας και κινητός εξοπλισμός.

Χειροκίνητα πιεστήρια, μηχανές πλήκτρων μονοτυπίας και χυτηρίου μονοτυπίας, λινοτυπικές μηχανές, συρραπτικά και κοπτικά μηχανήματα, μήτρες, γραμματοσειρές, κοσμήματα, vignettes, τυπογραφικές κάσες και λοιπός εξοπλισμός που αποτελούν μέρος της συλλογής του ΕΤ από τη μακρόχρονη λειτουργία του. Τα μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί με χρονολογική σειρά, παρουσιάζοντας διαφορετικά στάδια παραγωγής αλλά και διάφορες τεχνικές της τυπογραφίας όπως αυτές εξελίσσονται στον χρόνο. Στον ίδιο χώρο εκτίθεται και συμπληρωματικό υλικό. Το σύνολο του υλικού δείχνει την εξέλιξη της δημόσιας τυπογραφίας στη νεότερη Ελλάδα.

 

1. Χειροκίνητο πιεστήριο Albion Press, Χειροκίνητη πίεση για το τύπωμα (με ξύλινη χειρολαβή), συλλεκτικό κομμάτι, 1843.

1. Χειροκίνητο πιεστήριο Albion Press,
Χειροκίνητη πίεση για το τύπωμα (με ξύλινη χειρολαβή), συλλεκτικό κομμάτι,
1843

2. Χυτική μηχανή μονοτυπίας, μηχανή στοιχειοθεσίας στην οποία η στοιχειοθετημένη ύλη παράγεται με τη μορφή μεμονωμένων χαρακτήρων, 1950

2. Χυτική μηχανή μονοτυπίας,
μηχανή στοιχειοθεσίας στην οποία η στοιχειοθετημένη ύλη παράγεται με τη μορφή μεμονωμένων χαρακτήρων, 1950

3. Λινοτυπική μηχανή, μηχανή στοιχειοθεσίας, 1952

3. Λινοτυπική μηχανή,
μηχανή στοιχειοθεσίας,
1952

4. Μηχανή πλήκτρων μονοτυπίας (κλαβιέ), μηχανή στοιχειοθεσίας, 1960

4. Μηχανή πλήκτρων μονοτυπίας (κλαβιέ),
μηχανή στοιχειοθεσίας,
1960