ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση Εθνικού Τυπογραφείου Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον οποίο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.  Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή: 

α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,

β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, 

γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,

ε) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων» των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου,

στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα εγκρίνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου. Με τον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου και η κατανομή αυτών στις υπηρεσίες, β) η σύσταση διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών, γ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε διευθύνσεις και σε τμήματα, δ) τα προσόντα διορισμού του προσωπικού, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ε) η συγκρότηση επιτροπών για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) ο καθορισμός κριτηρίων για την έκδοση των μελετών της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και με την πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Οι παραγωγικές δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογραφείου οργανώνονται σύμφωνα με την κατά βάρδιες λειτουργία του, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του προγράμματος παραγωγής και η ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών. Ο έλεγχος και ο συντονισμός τήρησης του προγράμματος παραγωγής διασφαλίζονται με την χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας.
Οργανωτικά διαρθρώνεται από έντεκα Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης του Ειδικού Γραμματέα και Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με τους Πολίτες που υπάγονται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα, οι οποίες κατανέμονται σε δύο βάρδιες, που λειτουργούν υπό συνήθεις συνθήκες η πρωινή 7 π.μ. έως 2:30 μ.μ. και η απογευματινή 2:30 μ.μ. έως 10 μ.μ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017
IMAGE Χαρακτηρισμός ως μνημείων αντικειμένων του ιστορικού κινητού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου
Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΝΠΑΑΠΚ /ΤΤΠΝΚΜ /33392 /19639 /172/33 (ΦΕΚ/Β΄/492), και μετά την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου... Δείτε εδώ
Δευτέρα 22 Μαΐου 2017
Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο
Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο Το Εθνικό Τυπογραφείο και φέτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και σπουδάστριες δημόσιου ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ... Δείτε εδώ
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση για την προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο
Σύμφωνα με τον ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2017 , ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ 11/3.3.2017 που αφορά πλήρωση 48 θέσεων προσωπικού, προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού... Δείτε εδώ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση για τον νέο τυπογραφικό σχεδιασμό των ΦΕΚ
ΝΕΟΣ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Με την με αριθμό Γ31712/27-4-2016  απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.... Δείτε εδώ
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΕΚ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ» Έως τώρα η διάθεση ΦΕΚ παλαιών ετών που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην... Δείτε εδώ
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
ΚΑΘΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ
Μέχρι τώρα η διάθεση του ΦΕΚ σε έντυπη μορφή γινόταν μόνο από το γκισέ του τμήματος Πωλήσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα. Παράλληλα από 11.01.2016 με την λειτουργία της νέας... Δείτε εδώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα


Για αποστολή ψηφιακά υπογεγγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πείτε τη γνώμη σας


Πληροφορίες Δημοσιευμάτων ΦΕΚ : 210-5279000


Ωράριο λειτουργίας για το κοινό : Δευτ. - Παρ. :
8:00 π.μ - 13:30 μ.μ