ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Τυπογραφία

Μηχανήματα Τυπογραφίας Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στοιχειοθεσία με το χέρι

Οι στοιχειοθέτες είχαν τα στοιχεία τους σε ειδικά συρτάρια, τις κάσες, που ήταν χωρισμένες σε ξεχωριστές θήκες για κάθε τύπο γράμματος. Για να σχηματίσουν τις αράδες, έπαιρναν ένα-ένα τα στοιχεία από την κάσα (γράμματα, σημεία στίξης, διαστήματα, κ.λπ.) και τα τοποθετούσαν όλα μαζί σε έναν μεταλλικό κανόνα, το συνθετήριο. Όταν σχημάτιζαν μερικές αράδες, τις μετέφεραν σε ένα άλλο πλαίσιο, τον σελιδοθέτη. Το υλικό της κάθε σελίδας για εκτύπωση συμπληρώνονταν με τα κλισέ (εικόνες και κοσμήματα), καθώς και με λωρίδες και σφήνες ξύλινες ή μεταλλικές, για να συγκρατείται σταθερά στη θέση του. Μετά το τοποθετούσαν στο πιεστήριο, τα στοιχεία μελανώνονταν και ένα φύλλο χαρτιού πιεζόταν επάνω.

Μεταλλικά στοιχεία Μεταλλικά κοσμήμτα
μεταλλικά κεφαλαία γράμματα μεταλλικά στοιχεία

Μηχανική στοιχειοθεσία

ΛΙΝΟΤΥΠΙΑ : Η λινοτυπία είναι μια ογκώδης μηχανή με πληκτρολόγιο (ή κλαβιέ) και αυτόματο χυτήριο. Ο λινοτύπης δακτυλογραφεί το κείμενο στο πληκτρολόγιο και στο χυτήριο τοποθετεί καλούπια χαρακτήρων (μήτρες) σε σειρές ώστε να βγάζει ενιαίες συμπαγείς αράδες. Με το πάτημα του πλήκτρου από τον χειριστή απελευθερώνεται η αντίστοιχη μήτρα από την ειδική θέση και τοποθετείται στο στοιχειοθετήριο για την παραγωγή λέξεων. Όταν αυτό συμπληρωθεί, με κατάλληλο χειρισμό απελευθερώνεται ειδικό ρευστό κράμα επάνω στις μήτρες και παράγεται ο συμπαγής μεταλλικός στίχος ενώ οι μήτρες επιστρέφουν στις θέσεις τους αυτόματα για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Κάθε διόρθωση απαιτούσε την δακτυλογράφηση της αράδας εκ νέου.

Λινοτυπική μηχανή : αποτελείται από πληκτρολόγιο παρόμοιο των γραφομηχανών και με τη χρήση μητρών παράγει συμπαγείς μεταλλικούς στίχους(αράδες).  Συγκεκριμένα, με το πάτημα του πλήκτρου από τον χειριστή απελευθερώνεται η αντίστοιχη μήτρα από την ειδική θέση και τοποθετείται στο στοιχειοθετήριο για την παραγωγή λέξεων.  Όταν αυτό συμπληρωθεί, με κατάλληλο χειρισμό απελευθερώνεται ειδικό ρευστό κράμα επάνω στις μήτρες και παράγεται ο συμπαγής μεταλλικός στίχος ενώ οι μήτρες επιστρέφουν στις θέσεις τους αυτόματα για να ξαναχρησιμοποιηθούν. πληκτρόλογιο λινοτυπικής μηχανής

ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ : Η μονοτυπία αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μηχανές: το πληκτρολόγιο και το χυτήριο που λειτουργούν διαδοχικά και ανεξάρτητα. Ο μονοτύπης χτυπάει στο πληκτρολόγιο το κείμενο προς εκτύπωση και το πληκτρολόγιο δημιουργεί μια διάτρητη χάρτινη ταινία. Η ταινία μεταφέρεται στο χυτήριο, το οποίο την διαβάζει και δημιουργεί μεμονωμένα μεταλλικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στον σελιδοθέτη. Για κάθε διόρθωση, ο τυπογράφος μπορεί να αφαιρέσει με το τσιμπιδάκι το λανθασμένο στοιχείο και να το αντικαταστήσει με το σωστό.

Μονοτυπική μηχανή : αποτελείται από δύο μηχανές (δακτυλογραφική και χυτήριο) που λειτουργούν διαδοχικά και ανεξάρτητα.  Με το πάτημα των πλήκτρων δημιουργούνται οπές επάνω σ' ένα χάρτινο κύλινδρο ο οποίος αποτελεί το καλούπι με το κωδικοποιημένο κείμενο.  Στην συνέχεια ο κύλινδρος τοποθετείται στο χυτήριο για να αποκωδικοποιηθεί και να παράγει τους στίχους με τα μεταλλικά γράμματα. τμήμα μονοτυπικής μηχανής πληκτρολόγιο μονοτυπικής μηχανής

ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ

Η εκτυπωτική πλάκα και η πλάκα πίεσης είναι επίπεδες. Η εκτυπωτική πλάκα παραμένει σταθερή σε όρθια θέση, ενώ η πλάκα πίεσης κινείται περιοδικά για να πραγματοποιηθεί η εκτύπωση.

Πρέσα Albion. Η παρουσία της επιβεβαιώνεται ήδη από το 1822.

Όρθιο χειροκίνητο πιεστήριο τύπου Hohner

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση για την προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο
Σύμφωνα με τον ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2017 , ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ 11/3.3.2017 που αφορά πλήρωση 48 θέσεων προσωπικού, προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού... Δείτε εδώ
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016
IMAGE Ανακοίνωση Πεπραγμένων και Στόχων
Από τον Μάρτιο του 2015 έως σήμερα, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε σειρά δράσεων με  στόχο  τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τυπογραφείου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους... Δείτε εδώ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση για τον νέο τυπογραφικό σχεδιασμό των ΦΕΚ
ΝΕΟΣ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Με την με αριθμό Γ31712/27-4-2016  απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.... Δείτε εδώ
Παρασκευή 1 Απριλίου 2016
IMAGE Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
To Εθνικό Τυπογραφείο  με  αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ενενήντα χρόνων από την οργάνωση και λειτουργία στο Ναύπλιο, το 1825, της πρώτης δημόσιας τυπογραφικής μονάδας που ονομάστηκε... Δείτε εδώ
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΕΚ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ» Έως τώρα η διάθεση ΦΕΚ παλαιών ετών που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην... Δείτε εδώ
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016
Ανακοίνωση προς τους συνδρομητές του Εθνικού Τυπογραφείου
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΦΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Με τον Νόμο 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ Α τεύχος 85/7-4-2014) καταργείται η είσπραξη του 5% υπέρ ΤΑΠΕΤ που κατατίθετο στον κωδικό 3512. Δείτε εδώ
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
ΚΑΘΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ
Μέχρι τώρα η διάθεση του ΦΕΚ σε έντυπη μορφή γινόταν μόνο από το γκισέ του τμήματος Πωλήσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα. Παράλληλα από 11.01.2016 με την λειτουργία της νέας... Δείτε εδώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα


Για αποστολή ψηφιακά υπογεγγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πληροφορίες Δημοσιευμάτων ΦΕΚ : 210-5279000


Ωράριο λειτουργίας για το κοινό : Δευτ. - Παρ. :
8:00 π.μ - 13:30 μ.μ