Αναμόρφωση τυπογραφικού σχεδιασμού ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στις 1 Ιουν 2016
Με την παρουσίαση των πεπραγμένων του 2015 και των στόχων του Εθνικού Τυπογραφείου για το 2016 από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαδημητρόπουλο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση απονομής των βραβείων για την αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χρ. Βερναρδάκη.