ΥΠΕΣΔΑ - Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση

Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠΕΣΔΑ 

Τίτλος :  Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση

Έτος έκδοσης : 2016

Σελίδες : 32

Διαστάσεις : 21 x 25

Τύπος: Φυλλάδιο

 

 

Έντυπο - Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠΕΣΔΑ - Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση - Σαλόνι1

 

Έντυπο - Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠΕΣΔΑ - Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση - Σαλόνι2

 

Έντυπο - Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠΕΣΔΑ - Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση - Σαλόνι3