ΥΣΜΑ - Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης (αγγλικά)

Φορέας : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΥΣΜΑ)

Τίτλος : Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, 16 Σεπτεμβρίου 2016 

Τίτλος στα αγγλικά: The Acropolis Restoration News, 16 September 2016 

Έτος έκδοσης : 2017

Σελίδες : 32

Διαστάσεις : 21 x 28

Τύπος: Φυλλάδιο

Εκδίδεται στα ελληνικά και στα αγγλικά

 

ΥΣΜΑ - Ακρόπολη - Ενημερωτικές ειδήσεις (στα αγγλικά) - Σαλόνι