Υπουργείο Πολιτισμού - Συνέδριο: Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τίτλος :  Συνέδριο: Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκλήσεις και επαναπροδιορισμοί

Έτος έκδοσης : 2015

Διαστάσεις : 35 x 50

Τύπος: Αφίσα