Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Φορέας :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τίτλος : Παγκόσμια Ημέρα δασοπονίας

Έτος έκδοσης : 2017

Διαστάσεις :35 x 50

Τύπος : Αφίσα