Δήμος Ηρακλείου Κρήτης - Ελ.Βενιζέλος, 80 χρόνια από το θάνατό του

Φορέας :  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τίτλος :  Έκθεση : "Ελευθέριος Βενιζέλος, 80 χρόνια από το θάνατό του.
Ετόλμησα να υμνήσω."

Έτος έκδοσης : 2017

Διαστάσεις : 35 x 50

Τύπος : Αφίσα