Διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Φορέας :  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
 Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Τίτλος : Διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Έτος έκδοσης : 2017

Διαστάσεις : 35 x 50

Τύπος : Αφίσα