ΥΠΕΣΔΑ - Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση

Φορέας : ΥΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Σύλλογος Εργαζομένων ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ. 

Τίτλος :  Ομαδική Καλλιτεχνική Έκθεση
6-17 Απριλίου 2016

Έτος έκδοσης : 2016

Τύπος : Αφίσα