Σύμβαση ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία - Ημερίδα

Θέμα :  Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία :
Από την θεωρία στην πράξη

Τίτλος :  Ημερίδα 19 Μαίου 2017

Έτος έκδοσης : 2017

Τύπος : Αφίσα