Γεν.Γραμ.Ισότητας - Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

Φορέας :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Τίτλος : Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

Έτος έκδοσης : 2017

Τύπος : Αφίσα