ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) - Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 2221  30 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Β/5.11.2009), «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ Β΄2094).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) “Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”».
8. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης με αριθμ. Δ16α/
04/773/29.11.1990 των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών”.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», με το οποίο προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
11. Τις διατάξεις του Ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976) «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ)», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997) και το Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/17.9.1998).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, με το οποίο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).
13. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα του άρθρου 176.
14. Τον κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου.
15. Τις κοινές αποφάσεις με αριθμ. ΔΟ/ο/2/98/Φ.1510 (ΦΕΚ 1363/Β/23.10.02) και ΔΟ/Ο/225/5/Φ.1850 (ΦΕΚ 1168/Β/14.08.03) των Υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ, με τις οποίες ανατέθηκε στη 2η Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης Έργου) η κατάρτιση Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης Action Plan.
16. Τις με αριθμ. ΔΟ/Ο/2/192/Φ.1850/2.6.03 και ΔΟ/ο/33/φ.1850/ 5.3.04 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με τις οποίες ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) η κατάρτιση Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών, υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης Οργάνωσης και Aπλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) και (ΙΟΚ) και ολοκληρώθηκαν υπό την εποπτεία της 2ης Ο.Δ.Ε. (Ομάδας Διοίκησης Έργου).
17. Την με αριθμ. ΔΟ/Ο/131/Φ.1850/26.10.05 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου-Αποδοχής των Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Δημοσίων Έργων (ΠΕΤΕΠ) με την υποστήριξη της 2ης ΟΔΕ και ορίστηκε ως αρμόδια Δ/νση της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΠΑΔ) προς την οποία έπρεπε να υποβληθούν τα πλήρως διορθωμένα και με πλήρη αποδοχή κείμενα ΠΕΤΕΠ.
18. Ότι τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑΔ με το με αριθμ. ΙΟΚ/3385/29.10.2008 έγγραφο του ΙΟΚ, όπως παρελήφθησαν και διορθώθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου-Αποδοχής.
19. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/400/9.7.09 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 536.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009 ΣΕ 07130000 της ΣΑΕ 071/3 και η ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) της έκδοσης των 448 ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικών (Εθνικών) Προτύπων. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και ΕΛΟΤ την 7.8.09 και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής των 448 ΠΕΤΕΠ υπογράφηκε την 22.12.09.
20. Ότι με βάση τα άρθρα 1.1 και 4.3 της από 7.8.09 σχετικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και ΕΛΟΤ, παραχωρείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης διάθεσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των δημοσίων έργων στη χώρα.
21. Το με αριθμ. 05-3056-3952/ΕΕΜ/μβ/2010-07-22 έγγραφο του ΕΛΟΤ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΔΙΠΑΔ τα κείμενα των 451 (Τρείς (3) επιπλέον, των προβλεπόμενων στην ανωτέρω σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού αντικειμένου) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ως τέταρτη βελτιωμένη έκδοση, και βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας κοινοποίησης των Προδιαγραφών προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34.
22. Ότι τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων.
23. Ότι εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
24. Ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων.
25. Ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 451 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
26. Ότι με το με αριθμ. 185/2-3-2012 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Ε./Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων (Επ-Τιμ) σε συνδυασμό με το με αριθμ. οικ.270/12/03/2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, βεβαιώνεται η εναρμόνιση των υπό έγκριση αναμορφωμένων Τιμολογίων ΝΕΤ Οδοποιίας, Λιμενικών, Πρασίνου και ΗΛΜ Συγκοινωνιακών Έργων με 440 από τις προαναφερόμενες 451 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
27. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008, τις τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.
Οι τίτλοι των ανωτέρω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η παύση της υποχρεωτικής εφαρμογής των εγκρινομένων με την παρούσα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ή η αντικατάστασή τους είτε με επικαιροποιημένη έκδοσή τους είτε με άλλη αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ή Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή, θα γίνεται, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
4. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


Για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του παρόντος ΦΕΚ (Β2221/30.7.2012), λόγω του μεγάλου όγκου του (7024 σελίδες) έχει γίνει η παρακάτω τμηματοποίηση :

α/α Περιγραφή Σελίδες ΦΕΚ
1 Κείμενο υπουργικής απόφασης με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 30381-30382 και
37402-37404
2 Παράρτημα 1: Πίνακας 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Τίτλοι) 30383-30400
3

Παράρτημα 2: Κείμενα 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
Έχει χωριστεί σε 15 τμήματα
(με βάση την αρίθμηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-x )

30401

(30402-37401)
1501-01   Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 30402-30576
1501-02 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 30577-30826
1501-03 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 30827-32010
1501-04 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 32011-32477
1501-05 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 32478-33095
1501-06 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 33096-33177
1501-07 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 33178-33727
1501-08 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 33728-34526
1501-09 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 34527-34988
1501-10 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 34989-35473
1501-11 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 35474-35793
1501-12 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 35794-36303
1501-13 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 36304-36773
1501-14 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 36774-37239
1501-15 Από  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00  Έως  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 37240-37401