Παραγγελία μη ψηφιοποιημένων ΦΕΚ παλαιών ετών

Υπηρεσία  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΕΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τo αίτημά τους με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Για την συμπλήρωση της αίτησης-παραγγελίας ο αιτών πρέπει να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του ΦΕΚ (Έτος, Τεύχος, Αριθμός Φύλλου) που επιθυμεί να παραγγείλει και να δηλώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα γίνει η αποστολή. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά έως τρία ΦΕΚ.

Η αίτηση που καταχωρείται επιτυχώς στο σύστημα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό παραγγελίας. Ακολούθως το Τμήμα Πωλήσεων του Εθνικού Τυπογραφείου ικανοποιεί το αίτημα το συντομότερο δυνατόν με την παραγωγή των ψηφιοποιημένων ΦΕΚ που έχουν ζητηθεί και την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

 

Για χρήση και βοηθητικές οδηγίες της υπηρεσίας ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους: