ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών.H γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως . Παράλληλα είναι αρμόδιο για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Ειδικότερα είναι αρμόδιο για:

  • Την παραγωγή των κειμένων νομοθετικής λειτουργίας
  • Την εκτύπωση γενικού τύπου εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες
  • Την παραγωγή εντύπων και εκδόσεων που ζητούνται από τους αρμόδιους Υπουργούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπουργείων τους ή των υπηρεσιών που εποπτεύουν
  • Την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας
  • Την παραγωγή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού
  • Την επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων που κρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι εξυπηρετούν εθνικούς ή κοινωνικούς σκοπούς

  Δυνατότητα ανάθεσης εκτυπώσεων από το Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Εθνικό Τυπογραφείο

Όπως γνωρίζετε το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή εκτός από την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, σφραγίδες, κ.ά. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα εν λόγω έντυπα μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες.

Έτσι, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώσει έντυπα των οποίων το τιράζ ποικίλει από πολύ μικρό (1 ή 2 αντίτυπα), έως πολύ μεγάλο (εκατομμύρια αντίτυπα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκτύπωση του εκλογικού υλικού για τις Βουλευτικές, Νομαρχιακές και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλογές.

Οι φορείς που εκτυπώνουν στο Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνουν το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής ενός εντύπου είναι το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την εκτύπωσή του, δίχως να προστίθεται σε αυτό ποσοστό κέρδους. Έτσι, υπολογίζεται το κόστος αγοράς του χάρτου που θα απαιτηθεί, το κόστος των εκτυπωτικών πλακών, η ποσότητα μελανιού και το κόστος συντήρησης των εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μηχανών.

Πέραν των ανωτέρω και επειδή το μισθολογικό κόστος δεν επιβαρύνει την παραγωγή του εντύπου, η μορφοποίηση και σελιδοποίηση αυτού σε ηλεκτρονική μορφή είναι εντελώς δωρεάν. Κανένα έντυπο που στοιχειοθετείται στο Εθνικό Τυπογραφείο δεν βαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

Οι φορείς που εκτυπώνουν στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλουν αντίτιμο του κόστους παραγωγής με τρεις (3) τρόπους: 1. Είτε με μεταφορά πίστωσης μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 2. είτε με κατάθεση μετρητών σε Δημόσιο Ταμείο (διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3919), 3. είτε με παροχή των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλ. 210-5279117-8  Γ.Τσίπης.

 (Απόσπασμα από την υπ.αριθ. Γ28863/26.3.2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργίου Κατρούγκαλου)

Δείγματα Εκτυπώσεων 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017
IMAGE Χαρακτηρισμός ως μνημείων αντικειμένων του ιστορικού κινητού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου
Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΝΠΑΑΠΚ /ΤΤΠΝΚΜ /33392 /19639 /172/33 (ΦΕΚ/Β΄/492), και μετά την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου... Δείτε εδώ
Δευτέρα 22 Μαΐου 2017
Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο
Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο Το Εθνικό Τυπογραφείο και φέτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και σπουδάστριες δημόσιου ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ... Δείτε εδώ
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση για την προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο
Σύμφωνα με τον ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2017 , ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ 11/3.3.2017 που αφορά πλήρωση 48 θέσεων προσωπικού, προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού... Δείτε εδώ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση για τον νέο τυπογραφικό σχεδιασμό των ΦΕΚ
ΝΕΟΣ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Με την με αριθμό Γ31712/27-4-2016  απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.... Δείτε εδώ
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΕΚ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ» Έως τώρα η διάθεση ΦΕΚ παλαιών ετών που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην... Δείτε εδώ
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
ΚΑΘΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ
Μέχρι τώρα η διάθεση του ΦΕΚ σε έντυπη μορφή γινόταν μόνο από το γκισέ του τμήματος Πωλήσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα. Παράλληλα από 11.01.2016 με την λειτουργία της νέας... Δείτε εδώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα


Για αποστολή ψηφιακά υπογεγγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πείτε τη γνώμη σας


Πληροφορίες Δημοσιευμάτων ΦΕΚ : 210-5279000


Ωράριο λειτουργίας για το κοινό : Δευτ. - Παρ. :
8:00 π.μ - 13:30 μ.μ