Κλείσιμο παραθύρου

ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 53154/001/Β/2002/0554
Αριθμός ΓΕΜΗ: 005022801000

1.

Έγγραφο Ε41881 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1021
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1834 - 06.06.2016 στις 13.09.2016

2.

Έγγραφο Ε41882 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 120865
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1836 - 06.06.2016 στις 13.09.2016

3.

Έγγραφο Ε41883 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 121059
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1837 - 06.06.2016 στις 15.07.2016

4.

Έγγραφο Ε41884 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 92285
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1836 - 06.06.2016 στις 13.09.2016

5.

Έγγραφο Ε41885 06.06.2016
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1863 - 06.06.2016 στις 13.07.2016

6.

Έγγραφο Ε41886 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 31032
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1847 - 06.06.2016 στις 09.09.2016

7.

Έγγραφο Ε41887 06.06.2016
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1863 - 06.06.2016 στις 13.07.2016

8.

Έγγραφο Ε41888 06.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 52484
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1845 - 06.06.2016 στις 13.09.2016

9.

Έγγραφο Ε141419 11.09.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 19474
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9525 - 11.09.2012 στις 17.10.2012

10.

Έγγραφο Ε89863 25.06.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5259 - 25.06.2012 στις 18.07.2012

11.

Έγγραφο Ε102471 28.07.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20587
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7506 - 28.07.2011 στις 16.09.2011

12.

Έγγραφο Ε102472 28.07.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20587
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7509 - 28.07.2011 στις 19.09.2011

13.

Έγγραφο Ε84726 05.07.2011
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5718 - 05.07.2011 στις 21.09.2011

14.

Έγγραφο Ε156120 09.09.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 23806
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10539 - 09.09.2010 στις 09.11.2010

15.

Έγγραφο Ε95827 01.07.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6833 - 01.07.2010 στις 30.08.2010

16.

Έγγραφο Ε184108 15.10.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 31557
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12388 - 15.10.2009 στις 30.11.2009

17.

Έγγραφο Ε162065 15.09.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 24399
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11047 - 15.09.2009 στις 29.10.2009

18.

Έγγραφο Ε90421 18.06.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5653 - 18.06.2009 στις 13.07.2009

19.

Έγγραφο Ε136520 11.08.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 22473
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9172 - 11.08.2008 στις 10.10.2008

20.

Έγγραφο Ε125946 30.07.2008
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8495 - 30.07.2008 στις 09.10.2008

21.

Έγγραφο Ε33813 05.03.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4384
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1353 - 05.03.2008 στις 27.03.2008

22.

Έγγραφο Ε232461 19.12.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 39784
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14221 - 19.12.2007 στις 23.01.2008

23.

Έγγραφο Ε156330 04.09.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 25087
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10189 - 04.09.2007 στις 23.10.2007

24.

Έγγραφο Ε111143 09.07.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7364 - 09.07.2007 στις 07.09.2007

25.

Έγγραφο Ε193464 07.11.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 32026
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12168 - 07.11.2006 στις 12.02.2007

26.

Έγγραφο Ε123167 25.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21224
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8163 - 25.07.2006 στις 17.11.2006

27.

Έγγραφο Ε123168 25.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21224
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8162 - 25.07.2006 στις 14.11.2006

28.

Έγγραφο Ε118020 19.07.2006
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7732 - 19.07.2006 στις 03.11.2006

29.

Έγγραφο Ε93129 20.06.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14835
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5156 - 20.06.2006 στις 05.10.2006

30.

Έγγραφο Ε31481 02.03.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4391
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1565 - 02.03.2006 στις 06.04.2006

31.

Έγγραφο Ε128914 01.09.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 22270
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9401 - 01.09.2005 στις 15.11.2005

32.

Έγγραφο Ε85997 28.06.2005
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6050 - 28.06.2005 στις 08.09.2005

33.

Έγγραφο Ε159091 23.09.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 32282
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11860 - 23.09.2004 στις 02.11.2004

34.

Έγγραφο Ε146311 03.09.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 24702
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11003 - 03.09.2004 στις 07.10.2004

35.

Έγγραφο Ε100519 24.06.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18036
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7130 - 24.06.2004 στις 15.07.2004

36.

Έγγραφο Ε75164 24.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 13091
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4524 - 24.05.2004 στις 07.06.2004

37.

Έγγραφο Ε64100 07.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 33822
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3811 - 07.05.2004 στις 27.05.2004

38.

Έγγραφο Ε64101 07.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 33822
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3811 - 07.05.2004 στις 27.05.2004

39.

Έγγραφο Ε161986 15.10.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14116
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10968 - 15.10.2003 στις 12.11.2003

40.

Έγγραφο Ε161988 15.10.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6052
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10968 - 15.10.2003 στις 12.11.2003

41.

Έγγραφο Ε46821 02.04.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1533
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2605 - 02.04.2003 στις 22.04.2003

42.

Έγγραφο Ε19386 10.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 153
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1136 - 10.02.2003 στις 25.02.2003

43.

Έγγραφο Ε114949 24.12.2002
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18268
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12862 - 24.12.2002 στις 17.01.2003