Κλείσιμο παραθύρου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 26566/1ΑΤ/Β/92/2096
Αριθμός ΓΕΜΗ: 001159001000 Α.Φ.Μ.: 094351611

1.

Έγγραφο Ε71368 30.07.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 153426
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3871 - 30.07.2015 στις 14.10.2015

2.

Έγγραφο Ε71371 30.07.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 38602
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3883 - 30.07.2015 στις 14.10.2015

3.

Έγγραφο Ε71369 30.07.2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3890 - 30.07.2015 στις 20.10.2015

4.

Έγγραφο Ε71370 30.07.2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3892 - 30.07.2015 στις 20.10.2015

5.

Έγγραφο Ε71322 30.07.2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3894 - 30.07.2015 στις 20.10.2015

6.

Έγγραφο Ε71320 30.07.2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3906 - 30.07.2015 στις 20.10.2015

7.

Έγγραφο Ε71319 30.07.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 38603
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3877 - 30.07.2015 στις 14.10.2015

8.

Έγγραφο Ε71318 30.07.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 38228
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3883 - 30.07.2015 στις 14.10.2015

9.

Έγγραφο Ε71321 30.07.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17267
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3883 - 30.07.2015 στις 14.10.2015

10.

Έγγραφο Ε43168 31.03.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 26684
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3351 - 31.03.2014 στις 07.05.2014

11.

Έγγραφο Ε43167 31.03.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 27124
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3355 - 31.03.2014 στις 07.05.2014

12.

Έγγραφο Ε153553 28.09.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10588 - 28.09.2012 στις 09.11.2012

13.

Έγγραφο Ε153552 28.09.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10589 - 28.09.2012 στις 09.11.2012

14.

Έγγραφο Ε153302 28.09.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17649
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10488 - 28.09.2012 στις 08.11.2012

15.

Έγγραφο Ε14739 27.01.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 941
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 653 - 27.01.2012 στις 02.04.2012

16.

Έγγραφο Ε14740 27.01.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 941
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 672 - 27.01.2012 στις 27.04.2012

17.

Έγγραφο Ε158888 26.10.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21077
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11296 - 26.10.2011 στις 12.01.2012

18.

Έγγραφο Ε138604 23.09.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14598
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10179 - 23.09.2011 στις 11.11.2011

19.

Έγγραφο Ε138502 23.09.2011
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10190 - 23.09.2011 στις 13.12.2011

20.

Έγγραφο Ε138501 23.09.2011
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10191 - 23.09.2011 στις 13.12.2011

21.

Έγγραφο Ε164323 22.09.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18886
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11008 - 22.09.2010 στις 19.11.2010

22.

Έγγραφο Ε108634 16.07.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7871 - 16.07.2010 στις 17.09.2010

23.

Έγγραφο Ε108311 16.07.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15828
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7828 - 16.07.2010 στις 10.09.2010

24.

Έγγραφο Ε17111 05.02.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 646
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 893 - 05.02.2010 στις 19.02.2010

25.

Έγγραφο Ε17112 05.02.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 646
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 893 - 05.02.2010 στις 19.02.2010

26.

Έγγραφο Ε185263 16.10.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12453 - 16.10.2009 στις 03.11.2009

27.

Έγγραφο Ε185264 16.10.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12453 - 16.10.2009 στις 03.11.2009

28.

Έγγραφο Ε185219 16.10.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17909
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12440 - 16.10.2009 στις 01.12.2009

29.

Έγγραφο Ε5735 14.01.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 284 - 14.01.2009 στις 27.01.2009

30.

Έγγραφο Ε5736 14.01.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 284 - 14.01.2009 στις 27.01.2009

31.

Έγγραφο Ε5512 14.01.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15318
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 250 - 14.01.2009 στις 28.01.2009

32.

Έγγραφο Ε205491 07.11.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12893 - 07.11.2007 στις 20.12.2007

33.

Έγγραφο Ε205167 07.11.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 25446
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12836 - 07.11.2007 στις 17.12.2007

34.

Έγγραφο Ε190813 17.10.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17704
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12078 - 17.10.2007 στις 04.12.2007

35.

Έγγραφο Ε190606 17.10.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12116 - 17.10.2007 στις 27.11.2007

36.

Έγγραφο Ε190607 17.10.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12117 - 17.10.2007 στις 28.11.2007

37.

Έγγραφο Ε199306 16.11.2006
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12500 - 16.11.2006 στις 20.02.2007

38.

Έγγραφο Ε199311 16.11.2006
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12512 - 16.11.2006 στις 20.02.2007

39.

Έγγραφο Ε199305 15.11.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 16434
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12412 - 15.11.2006 στις 16.02.2007

40.

Έγγραφο Ε46725 31.03.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4185
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2199 - 31.03.2006 στις 19.04.2006

41.

Έγγραφο Ε32512 03.03.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2587
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1590 - 03.03.2006 στις 06.04.2006

42.

Έγγραφο Ε23715 15.02.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1309
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1223 - 15.02.2006 στις 28.03.2006

43.

Έγγραφο Ε146309 28.09.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12927
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10305 - 28.09.2005 στις 09.12.2005

44.

Έγγραφο Ε143256 23.09.2005
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10157 - 23.09.2005 στις 07.11.2005

45.

Έγγραφο Ε143257 23.09.2005
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10169 - 23.09.2005 στις 07.11.2005

46.

Έγγραφο Ε57758 18.05.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6125
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3021 - 18.05.2005 στις 03.06.2005

47.

Έγγραφο Ε57759 18.05.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6125
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3032 - 18.05.2005 στις 03.06.2005

48.

Έγγραφο Ε206510 15.12.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12057
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14716 - 15.12.2004 στις 14.01.2005

49.

Έγγραφο Ε206511 15.12.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8987
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14727 - 15.12.2004 στις 05.01.2005

50.

Έγγραφο Ε206512 15.12.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8987
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14727 - 15.12.2004 στις 05.01.2005

51.

Έγγραφο Ε66516 11.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15715
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3977 - 11.05.2004 στις 24.05.2004

52.

Έγγραφο Ε62239 05.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15715
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3701 - 05.05.2004 στις 20.05.2004

53.

Έγγραφο Ε62240 05.05.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15715
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3702 - 05.05.2004 στις 20.05.2004

54.

Έγγραφο Ε162148 15.10.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 11045
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10966 - 15.10.2003 στις 10.11.2003

55.

Έγγραφο Ε143295 17.09.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 9973
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9736 - 17.09.2003 στις 14.10.2003

56.

Έγγραφο Ε58014 23.04.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 868
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3240 - 23.04.2003 στις 20.05.2003

57.

Έγγραφο Ε58015 23.04.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 868
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3240 - 23.04.2003 στις 20.05.2003

58.

Έγγραφο Ε29499 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17586
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1633 - 26.02.2003 στις 20.03.2003

59.

Έγγραφο Ε29430 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17586
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1647 - 26.02.2003 στις 20.03.2003

60.

Έγγραφο Ε29431 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14765
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1647 - 26.02.2003 στις 20.03.2003

61.

Έγγραφο Ε29432 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 867
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1647 - 26.02.2003 στις 20.03.2003

62.

Έγγραφο Ε29433 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12866
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1647 - 26.02.2003 στις 20.03.2003

63.

Έγγραφο Ε29475 26.02.2003
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1686 - 26.02.2003 στις 27.03.2003

64.

Έγγραφο Ε29474 26.02.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12886
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1689 - 26.02.2003 στις 27.03.2003

65.

Έγγραφο Ε22008 22.03.2002
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12420
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2153 - 22.03.2002 στις 12.04.2002

66.

Έγγραφο Ε22077 22.03.2002
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12420
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2176 - 22.03.2002 στις 15.04.2002

67.

Έγγραφο Ε22078 22.03.2002
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2177 - 22.03.2002 στις 15.04.2002

68.

Έγγραφο Ε102645 17.11.2000
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 10354
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10659 - 17.11.2000 στις 09.01.2001

69.

Έγγραφο Ε102800 17.11.2000
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10667 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

70.

Έγγραφο Ε102795 17.11.2000
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10668 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

71.

Έγγραφο Ε102796 17.11.2000
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 7479
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10668 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

72.

Έγγραφο Ε102798 17.11.2000
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10669 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

73.

Έγγραφο Ε102799 17.11.2000
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10669 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

74.

Έγγραφο Ε102797 17.11.2000
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10675 - 17.11.2000 στις 14.12.2000

75.

Έγγραφο Ε100171 27.12.1999
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8439
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10380 - 27.12.1999

76.

Έγγραφο Ε100268 27.12.1999
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6504
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10415 - 27.12.1999

77.

Έγγραφο Ε38355 14.06.1999
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 296
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3586 - 14.06.1999

78.

Έγγραφο Ε38356 14.06.1999
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 512
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3586 - 14.06.1999

79.

Έγγραφο Ε94442 21.12.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8316
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9724 - 21.12.1998

80.

Έγγραφο Ε94614 21.12.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6322
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9775 - 21.12.1998

81.

Έγγραφο Ε62238 26.08.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6297
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6857 - 26.08.1998

82.

Έγγραφο Ε28021 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1305
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2615 - 20.05.1998

83.

Έγγραφο Ε28022 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 10632
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2615 - 20.05.1998

84.

Έγγραφο Ε28023 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1304
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2615 - 20.05.1998

85.

Έγγραφο Ε28024 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2068
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2615 - 20.05.1998

86.

Έγγραφο Ε28055 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1304
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2623 - 20.05.1998

87.

Έγγραφο Ε28056 20.05.1998
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2068
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2626 - 20.05.1998

88.

Έγγραφο Ε72089 30.10.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: Β 10041
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7192 - 30.10.1996

89.

Έγγραφο Ε23299 08.05.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: Α 4078
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1842 - 08.05.1996

90.

Έγγραφο Ε19661 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: Β 2134
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1535 - 17.04.1996

91.

Έγγραφο Ε19662 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5162
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1535 - 17.04.1996

92.

Έγγραφο Ε19659 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: Α 2606
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1536 - 17.04.1996

93.

Έγγραφο Ε19663 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5162
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1537 - 17.04.1996

94.

Έγγραφο Ε19664 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2066
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1539 - 17.04.1996

95.

Έγγραφο Ε19660 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2067
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1542 - 17.04.1996

96.

Έγγραφο Ε19658 17.04.1996
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2064
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1544 - 17.04.1996