Κλείσιμο παραθύρου

ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: SILCIO S.A.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 58402/1ΑΤ/Β/05/138
Αριθμός ΓΕΜΗ: 006280201000 Α.Φ.Μ.: 999644635

1.

Έγγραφο Ε73884 07.08.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 37360
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 3999 - 07.08.2015 στις 20.10.2015

2.

Έγγραφο Ε5520 20.01.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 155901
Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 183 - 20.01.2015 στις 13.05.2015

3.

Έγγραφο Ε5521 20.01.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 142182
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 210 - 20.01.2015 στις 14.05.2015

4.

Έγγραφο Ε153804 06.11.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 133018
Θέμα: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11801 - 06.11.2014 στις 04.03.2015

5.

Έγγραφο Ε153803 06.11.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 133017
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11813 - 06.11.2014 στις 04.03.2015

6.

Έγγραφο Ε153802 06.11.2014
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11837 - 06.11.2014 στις 18.02.2015

7.

Έγγραφο Ε135343 02.10.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 122584
Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10336 - 02.10.2014 στις 23.01.2015

8.

Έγγραφο Ε111924 19.08.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 108338
Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8540 - 19.08.2014 στις 07.11.2014

9.

Έγγραφο Ε90626 04.07.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 82047
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6910 - 04.07.2014 στις 26.09.2014

10.

Έγγραφο Ε90620 04.07.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 81488
Θέμα: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6911 - 04.07.2014 στις 30.09.2014

11.

Έγγραφο Ε81395 20.06.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 37878
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6021 - 20.06.2014 στις 05.09.2014

12.

Έγγραφο Ε81394 20.06.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 74267
Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6024 - 20.06.2014 στις 08.09.2014

13.

Έγγραφο Ε21598 14.02.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14174
Θέμα: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1431 - 14.02.2014 στις 04.03.2014

14.

Έγγραφο Ε21596 14.02.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 10448
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1440 - 14.02.2014 στις 28.02.2014

15.

Έγγραφο Ε21597 14.02.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 10807
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1444 - 14.02.2014 στις 04.03.2014

16.

Έγγραφο Ε1646 08.01.2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 148002
Θέμα: ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 63 - 08.01.2014 στις 20.01.2014

17.

Έγγραφο Ε1647 08.01.2014
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 76 - 08.01.2014 στις 17.01.2014

18.

Έγγραφο Ε35893 22.03.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18121
Θέμα: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1837 - 22.03.2013 στις 02.04.2013

19.

Έγγραφο Ε35894 22.03.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20325
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1840 - 22.03.2013 στις 05.04.2013

20.

Έγγραφο Ε35657 22.03.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20503
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1841 - 22.03.2013 στις 02.04.2013

21.

Έγγραφο Ε120375 03.08.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8218 - 03.08.2012 στις 18.09.2012

22.

Έγγραφο Ε120336 03.08.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 17435
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8182 - 03.08.2012 στις 27.09.2012

23.

Έγγραφο Ε18636 03.02.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 16988
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 830 - 03.02.2012 στις 03.04.2012

24.

Έγγραφο Ε18496 03.02.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 869 - 03.02.2012 στις 27.03.2012

25.

Έγγραφο Ε17085 01.02.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1036
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 763 - 01.02.2012 στις 02.04.2012

26.

Έγγραφο Ε17080 01.02.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1036
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 773 - 01.02.2012 στις 02.04.2012

27.

Έγγραφο Ε21710 02.03.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2061
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 928 - 02.03.2011 στις 01.04.2011

28.

Έγγραφο Ε21709 02.03.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 866
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 929 - 02.03.2011 στις 01.04.2011

29.

Έγγραφο Ε21711 02.03.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 866
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 945 - 02.03.2011 στις 05.04.2011

30.

Έγγραφο Ε180070 13.10.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18883
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11906 - 13.10.2010 στις 09.12.2010

31.

Έγγραφο Ε180010 13.10.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11943 - 13.10.2010 στις 09.12.2010

32.

Έγγραφο Ε169388 29.09.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 23297
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11272 - 29.09.2010 στις 30.11.2010

33.

Έγγραφο Ε192294 30.10.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12859 - 30.10.2009 στις 13.11.2009

34.

Έγγραφο Ε192281 30.10.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 25114
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12847 - 30.10.2009 στις 09.12.2009

35.

Έγγραφο Ε192282 30.10.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 20380
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12842 - 30.10.2009 στις 09.12.2009

36.

Έγγραφο Ε147811 28.08.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 16890
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10412 - 28.08.2009 στις 14.10.2009

37.

Έγγραφο Ε54056 15.04.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5181
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2826 - 15.04.2009 στις 30.04.2009

38.

Έγγραφο Ε24084 13.02.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1255 - 13.02.2009 στις 25.02.2009

39.

Έγγραφο Ε24020 13.02.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 811
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1227 - 13.02.2009 στις 25.02.2009

40.

Έγγραφο Ε24019 13.02.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 23859
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1229 - 13.02.2009 στις 25.02.2009

41.

Έγγραφο Ε25100 15.02.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2001
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1001 - 15.02.2008 στις 26.02.2008

42.

Έγγραφο Ε237974 28.12.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18839
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14498 - 28.12.2007 στις 29.01.2008

43.

Έγγραφο Ε238019 28.12.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14546 - 28.12.2007 στις 29.01.2008

44.

Έγγραφο Ε42235 21.03.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5141
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1945 - 21.03.2007 στις 30.04.2007

45.

Έγγραφο Ε42234 21.03.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5141
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1948 - 21.03.2007 στις 30.04.2007

46.

Έγγραφο Ε132156 07.09.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12097
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9560 - 07.09.2005 στις 17.11.2005

47.

Έγγραφο Ε67129 03.06.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 7174
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3688 - 03.06.2005 στις 23.06.2005

48.

Έγγραφο Ε47741 20.04.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4921
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2497 - 20.04.2005 στις 05.05.2005