Κλείσιμο παραθύρου

ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διακριτικός Τίτλος: GOLDEN BEACH
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 21387/026/Β/90/0008
Αριθμός ΓΕΜΗ: 132041245000

1.

Έγγραφο Ε111191 24.12.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4946
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 5746 - 24.12.2015 στις 25.02.2016

2.

Έγγραφο Ε105485 07.07.2008
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6551 - 07.07.2008 στις 02.09.2008

3.

Έγγραφο Ε104412 20.07.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2732
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7978 - 20.07.2005 στις 04.10.2005

4.

Έγγραφο Ε32126 25.05.2001
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1784
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3002 - 25.05.2001 στις 07.06.2001

5.

Έγγραφο Ε39121 23.06.1997
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2156
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3959 - 23.06.1997

6.

Έγγραφο Ε39122 23.06.1997
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2157
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3959 - 23.06.1997

7.

Έγγραφο Ε39120 23.06.1997
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4058 - 23.06.1997