Κλείσιμο παραθύρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΔΕ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 69626/001/Β/10/0185
Αριθμός ΓΕΜΗ: 009365201000

1.

Έγγραφο Ε54743 25.07.2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 7550
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2524 - 25.07.2017 στις 11.10.2017

2.

Έγγραφο Ε34711 09.05.2017
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1699 - 09.05.2017 στις 12.09.2017

3.

Έγγραφο Ε84153 21.09.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 87402
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 4503 - 21.09.2015 στις 27.11.2015

4.

Έγγραφο Ε159927 18.11.2014
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12465 - 18.11.2014 στις 04.03.2015

5.

Έγγραφο Ε138301 05.09.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 21760
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9276 - 05.09.2012 στις 08.10.2012

6.

Έγγραφο Ε114184 27.07.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 18327
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7769 - 27.07.2012 στις 14.09.2012

7.

Έγγραφο Ε96891 04.07.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6186 - 04.07.2012 στις 06.08.2012

8.

Έγγραφο Ε221695 17.12.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 32499
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14175 - 17.12.2010 στις 10.02.2011

9.

Έγγραφο Ε176756 08.10.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 24742
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11695 - 08.10.2010 στις 07.12.2010

10.

Έγγραφο Ε74673 07.06.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8608
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4134 - 07.06.2010 στις 30.06.2010