Κλείσιμο παραθύρου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 50178/003/Β/2001/0056
Αριθμός ΓΕΜΗ: 122603307000 Α.Φ.Μ.: 090105501

1.

Έγγραφο Ε16023 18.02.2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4767
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 896 - 18.02.2015 στις 07.07.2015

2.

Έγγραφο Ε16024 18.02.2015
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 946 - 18.02.2015 στις 22.05.2015

3.

Έγγραφο Ε100093 30.08.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14492
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5494 - 30.08.2013 στις 10.09.2013

4.

Έγγραφο Ε100094 30.08.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 29471
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5495 - 30.08.2013 στις 10.09.2013

5.

Έγγραφο Ε100092 30.08.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 14437
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5506 - 30.08.2013 στις 11.09.2013

6.

Έγγραφο Ε44749 16.04.2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 9213
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2302 - 16.04.2013 στις 23.04.2013

7.

Έγγραφο Ε192185 30.11.2012
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13794 - 30.11.2012 στις 23.01.2013

8.

Έγγραφο Ε26594 20.02.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 985
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1277 - 20.02.2012 στις 18.04.2012

9.

Έγγραφο Ε26593 20.02.2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 986
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1279 - 20.02.2012 στις 18.04.2012

10.

Έγγραφο Ε114580 17.08.2011
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8541 - 17.08.2011 στις 08.11.2011

11.

Έγγραφο Ε114476 17.08.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4319
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8508 - 17.08.2011 στις 07.10.2011

12.

Έγγραφο Ε114477 17.08.2011
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5840
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8508 - 17.08.2011 στις 07.10.2011

13.

Έγγραφο Ε236021 31.12.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 6204
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 15052 - 31.12.2010 στις 04.03.2011

14.

Έγγραφο Ε136264 13.08.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3574
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9570 - 13.08.2010 στις 21.10.2010

15.

Έγγραφο Ε136265 13.08.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3573
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9576 - 13.08.2010 στις 21.10.2010

16.

Έγγραφο Ε135835 13.08.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9610 - 13.08.2010 στις 25.10.2010

17.

Έγγραφο Ε68213 28.05.2010
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3699 - 28.05.2010 στις 16.06.2010

18.

Έγγραφο Ε13883 01.02.2010
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 787 - 01.02.2010 στις 17.02.2010

19.

Έγγραφο Ε13845 01.02.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1727
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 747 - 01.02.2010 στις 11.02.2010

20.

Έγγραφο Ε13846 01.02.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4142
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 747 - 01.02.2010 στις 11.02.2010

21.

Έγγραφο Ε13847 01.02.2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2901
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 756 - 01.02.2010 στις 11.02.2010

22.

Έγγραφο Ε27631 20.02.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2856
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1418 - 20.02.2009 στις 03.03.2009

23.

Έγγραφο Ε27633 20.02.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 418
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1418 - 20.02.2009 στις 03.03.2009

24.

Έγγραφο Ε27632 20.02.2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4203
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1419 - 20.02.2009 στις 03.03.2009

25.

Έγγραφο Ε27599 20.02.2009
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1441 - 20.02.2009 στις 27.02.2009

26.

Έγγραφο Ε200271 13.11.2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4506
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12740 - 13.11.2008 στις 09.12.2008

27.

Έγγραφο Ε235114 21.12.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 23813
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14361 - 21.12.2007 στις 29.01.2008

28.

Έγγραφο Ε171933 25.09.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3215
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11056 - 25.09.2007 στις 13.11.2007

29.

Έγγραφο Ε171934 25.09.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3215
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11056 - 25.09.2007 στις 13.11.2007

30.

Έγγραφο Ε171935 25.09.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4566
Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11060 - 25.09.2007 στις 13.11.2007

31.

Έγγραφο Ε171827 25.09.2007
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11063 - 25.09.2007 στις 13.11.2007

32.

Έγγραφο Ε81886 06.06.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2044
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4044 - 06.06.2007 στις 22.06.2007

33.

Έγγραφο Ε81887 06.06.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2353
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 4071 - 06.06.2007 στις 28.06.2007

34.

Έγγραφο Ε68293 15.05.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1676
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3179 - 15.05.2007 στις 30.05.2007

35.

Έγγραφο Ε68292 15.05.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1577
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3168 - 15.05.2007 στις 30.05.2007

36.

Έγγραφο Ε30722 28.02.2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 582
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1452 - 28.02.2007 στις 20.04.2007

37.

Έγγραφο Ε208440 30.11.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5022
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13022 - 30.11.2006 στις 27.02.2007

38.

Έγγραφο Ε186666 26.10.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4586
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11789 - 26.10.2006 στις 01.02.2007

39.

Έγγραφο Ε107593 06.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2770
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6917 - 06.07.2006 στις 20.10.2006

40.

Έγγραφο Ε107592 06.07.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2770
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6922 - 06.07.2006 στις 20.10.2006

41.

Έγγραφο Ε107534 06.07.2006
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6934 - 06.07.2006 στις 19.10.2006

42.

Έγγραφο Ε78870 02.06.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1838
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3819 - 02.06.2006 στις 03.08.2006

43.

Έγγραφο Ε53141 12.04.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 648
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2491 - 12.04.2006 στις 11.05.2006

44.

Έγγραφο Ε53142 12.04.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 989
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2497 - 12.04.2006 στις 11.05.2006

45.

Έγγραφο Ε53143 12.04.2006
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1090
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2497 - 12.04.2006 στις 11.05.2006

46.

Έγγραφο Ε152292 07.10.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3902
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10629 - 07.10.2005 στις 22.12.2005

47.

Έγγραφο Ε152293 07.10.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3481
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10630 - 07.10.2005 στις 22.12.2005

48.

Έγγραφο Ε152549 07.10.2005
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10676 - 07.10.2005 στις 05.12.2005

49.

Έγγραφο Ε94929 07.07.2005
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2540
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7089 - 07.07.2005 στις 21.09.2005

50.

Έγγραφο Ε134266 12.08.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2872
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10244 - 12.08.2004 στις 23.09.2004

51.

Έγγραφο Ε134277 12.08.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1442
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10275 - 12.08.2004 στις 23.09.2004

52.

Έγγραφο Ε119111 19.07.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2260
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9146 - 19.07.2004 στις 26.08.2004

53.

Έγγραφο Ε87146 10.06.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1348
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5536 - 10.06.2004 στις 25.06.2004

54.

Έγγραφο Ε55642 23.04.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 558
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3250 - 23.04.2004 στις 04.05.2004

55.

Έγγραφο Ε32821 03.03.2004
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3103
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1807 - 03.03.2004 στις 19.03.2004

56.

Έγγραφο Ε138932 10.09.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1947
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9509 - 10.09.2003 στις 20.10.2003

57.

Έγγραφο Ε138933 10.09.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 316
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9509 - 10.09.2003 στις 20.10.2003

58.

Έγγραφο Ε138934 10.09.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1473
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9509 - 10.09.2003 στις 20.10.2003

59.

Έγγραφο Ε139153 10.09.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1701
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 9514 - 10.09.2003 στις 07.10.2003

60.

Έγγραφο Ε90168 23.06.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1472
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 5619 - 23.06.2003 στις 23.07.2003

61.

Έγγραφο Ε69670 22.05.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 849
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3882 - 22.05.2003 στις 09.06.2003

62.

Έγγραφο Ε69669 22.05.2003
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 972
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3891 - 22.05.2003 στις 06.06.2003

63.

Έγγραφο Ε56195 05.07.2002
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1364
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6772 - 05.07.2002 στις 26.08.2002

64.

Έγγραφο Ε11887 13.02.2002
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1129 - 13.02.2002 στις 01.03.2002

65.

Έγγραφο Ε93553 19.11.2001
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3354
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10268 - 19.11.2001 στις 10.12.2001