Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 6 Φύλλα
ΦΕΚ B 3184 - 27.11.2014 Σελίδες 8 (37221 - 37228)
ΦΕΚ B 3185 - 27.11.2014 Σελίδες 8 (37229 - 37236)
ΦΕΚ B 3194 - 27.11.2014 Σελίδες 96 (37325 - 37420)
ΦΕΚ B 3195 - 27.11.2014 Σελίδες 188 (37421 - 37608)
ΦΕΚ B 3196 - 27.11.2014 Σελίδες 4 (37609 - 37612)
ΦΕΚ B 3201 - 28.11.2014 Σελίδες 36 (37647 - 37682)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1595 - 27.11.2014 Σελίδες 8 (11283 - 11290)
ΦΕΚ Γ 1597 - 27.11.2014 Σελίδες 4 (11299 - 11302)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ.Δ.Σ.) - 11 Φύλλα
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 709 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5649 - 5656)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 710 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5657 - 5664)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 711 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5665 - 5672)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 712 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5673 - 5680)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 713 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5681 - 5688)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 714 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5689 - 5696)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 715 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5697 - 5704)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 716 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5705 - 5712)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 717 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5713 - 5720)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 718 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5721 - 5728)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 719 - 28.11.2014 Σελίδες 8 (5729 - 5736)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 3 Φύλλα
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 738 - 27.11.2014 Σελίδες 2 (2995 - 2996)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 739 - 27.11.2014 Σελίδες 2 (2997 - 2998)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 740 - 27.11.2014 Σελίδες 2 (2999 - 3000)