Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ (A) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ A 153 - 28.07.2014 Σελίδες 12 (4859 - 4870)
ΦΕΚ A 154 - 29.07.2014 Σελίδες 2 (4871 - 4872)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 11 Φύλλα
ΦΕΚ B 2029 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (25337 - 25344)
ΦΕΚ B 2030 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (25345 - 25352)
ΦΕΚ B 2031 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (25353 - 25360)
ΦΕΚ B 2035 - 25.07.2014 Σελίδες 12 (25393 - 25404)
ΦΕΚ B 2036 - 25.07.2014 Σελίδες 16 (25405 - 25420)
ΦΕΚ B 2037 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (25421 - 25428)
ΦΕΚ B 2039 - 25.07.2014 Σελίδες 28 (25457 - 25484)
ΦΕΚ B 2041 - 25.07.2014 Σελίδες 56 (25489 - 25544)
ΦΕΚ B 2042 - 25.07.2014 Σελίδες 144 (25545 - 25688)
ΦΕΚ B 2048 - 28.07.2014 Σελίδες 4 (25717 - 25720)
ΦΕΚ B 2049 - 29.07.2014 Σελίδες 2 (25721 - 25722)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 9 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 891 - 11.07.2014 Σελίδες 8 (6371 - 6378)
Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : 29.07.2014
ΦΕΚ Γ 976 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (6983 - 6990)
ΦΕΚ Γ 977 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (6991 - 6998)
ΦΕΚ Γ 979 - 25.07.2014 Σελίδες 8 (7003 - 7010)
ΦΕΚ Γ 980 - 25.07.2014 Σελίδες 12 (7011 - 7022)
ΦΕΚ Γ 984 - 28.07.2014 Σελίδες 4 (7043 - 7046)
ΦΕΚ Γ 990 - 28.07.2014 Σελίδες 8 (7083 - 7090)
ΦΕΚ Γ 993 - 28.07.2014 Σελίδες 8 (7111 - 7118)
ΦΕΚ Γ 996 - 29.07.2014 Σελίδες 8 (7127 - 7134)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΕ-EΠΕ) - 25 Φύλλα
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5298 - 03.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5299 - 03.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5300 - 03.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5688 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5689 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5690 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5691 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5692 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5693 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5694 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5695 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5696 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5697 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5698 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5699 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5700 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5701 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5702 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5703 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5704 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5705 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5706 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5707 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5708 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5709 - 13.06.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ.Δ.Σ.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 340 - 16.05.2014 Σελίδες 8 (2699 - 2706)
Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : 29.07.2014
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 448 - 25.07.2014 Σελίδες 4 (1943 - 1946)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 449 - 25.07.2014 Σελίδες 4 (1947 - 1950)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 454 - 29.07.2014 Σελίδες 2 (1959 - 1960)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 455 - 29.07.2014 Σελίδες 2 (1961 - 1962)