Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ B 3636 - 16.10.2017 Σελίδες 8 (43519 - 43526)
ΦΕΚ B 3662 - 18.10.2017 Σελίδες 8 (43951 - 43958)
ΦΕΚ B 3663 - 18.10.2017 Σελίδες 8 (43959 - 43966)
ΦΕΚ B 3664 - 18.10.2017 Σελίδες 4 (43967 - 43970)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1030 - 18.10.2017 Σελίδες 8 (7457 - 7464)
ΦΕΚ Γ 1031 - 18.10.2017 Σελίδες 8 (7465 - 7472)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Δ 309 - 17.10.2017 Σελίδες 8 (2899 - 2906)
ΦΕΚ Δ 310 - 17.10.2017 Σελίδες 8 (2907 - 2914)
ΦΕΚ Δ 311 - 17.10.2017 Σελίδες 8 (2915 - 2922)
ΦΕΚ Δ 312 - 17.10.2017 Σελίδες 8 (2923 - 2930)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 512 - 18.10.2017 Σελίδες 8 (2427 - 2434)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Α.Α.Π. 240 - 16.10.2017 Σελίδες 12 (2347 - 2358)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 241 - 16.10.2017 Σελίδες 8 (2359 - 2366)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 242 - 17.10.2017 Σελίδες 8 (2367 - 2374)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 243 - 18.10.2017 Σελίδες 4 (2375 - 2378)