Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 13 Φύλλα
ΦΕΚ B 2839 - 22.10.2014 Σελίδες 4 (34495 - 34498)
ΦΕΚ B 2840 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (34499 - 34506)
ΦΕΚ B 2841 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (34507 - 34514)
ΦΕΚ B 2842 - 22.10.2014 Σελίδες 4 (34515 - 34518)
ΦΕΚ B 2843 - 22.10.2014 Σελίδες 4 (34519 - 34522)
ΦΕΚ B 2844 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (34523 - 34530)
ΦΕΚ B 2845 - 22.10.2014 Σελίδες 4 (34531 - 34534)
ΦΕΚ B 2849 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (34547 - 34554)
ΦΕΚ B 2853 - 22.10.2014 Σελίδες 4 (34575 - 34578)
ΦΕΚ B 2863 - 23.10.2014 Σελίδες 12 (34643 - 34654)
ΦΕΚ B 2868 - 23.10.2014 Σελίδες 4 (34675 - 34678)
ΦΕΚ B 2869 - 24.10.2014 Σελίδες 4 (34679 - 34682)
ΦΕΚ B 2870 - 24.10.2014 Σελίδες 4 (34683 - 34686)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 10 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1434 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (10189 - 10196)
ΦΕΚ Γ 1435 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (10197 - 10204)
ΦΕΚ Γ 1438 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (10225 - 10232)
ΦΕΚ Γ 1439 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (10233 - 10240)
ΦΕΚ Γ 1445 - 23.10.2014 Σελίδες 4 (10277 - 10280)
ΦΕΚ Γ 1446 - 23.10.2014 Σελίδες 4 (10281 - 10284)
ΦΕΚ Γ 1449 - 23.10.2014 Σελίδες 8 (10301 - 10308)
ΦΕΚ Γ 1450 - 23.10.2014 Σελίδες 2 (10309 - 10310)
ΦΕΚ Γ 1451 - 24.10.2014 Σελίδες 4 (10311 - 10314)
ΦΕΚ Γ 1452 - 24.10.2014 Σελίδες 2 (10315 - 10316)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ) - 13 Φύλλα
ΦΕΚ Δ 476 - 17.10.2014 Σελίδες 8 (4573 - 4580)
ΦΕΚ Δ 477 - 20.10.2014 Σελίδες 8 (4581 - 4588)
ΦΕΚ Δ 478 - 20.10.2014 Σελίδες 8 (4589 - 4596)
ΦΕΚ Δ 479 - 20.10.2014 Σελίδες 8 (4597 - 4604)
ΦΕΚ Δ 480 - 22.10.2014 Σελίδες 24 (4605 - 4628)
ΦΕΚ Δ 481 - 22.10.2014 Σελίδες 12 (4629 - 4640)
ΦΕΚ Δ 482 - 22.10.2014 Σελίδες 12 (4641 - 4652)
ΦΕΚ Δ 483 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4653 - 4660)
ΦΕΚ Δ 484 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4661 - 4668)
ΦΕΚ Δ 485 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4669 - 4676)
ΦΕΚ Δ 486 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4677 - 4684)
ΦΕΚ Δ 487 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4685 - 4692)
ΦΕΚ Δ 488 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (4693 - 4700)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΕ-EΠΕ) - 81 Φύλλα
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7937 - 31.07.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7940 - 31.07.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8023 - 01.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8027 - 01.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8029 - 01.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8071 - 04.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8072 - 04.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8073 - 04.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8074 - 04.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8076 - 04.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8139 - 05.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8176 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8179 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8182 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8183 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8184 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8185 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8186 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8187 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8188 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8189 - 06.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8505 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8506 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8507 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8508 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8509 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8510 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8511 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8512 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8513 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8514 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8515 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8516 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8517 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8518 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8519 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8520 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8521 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8522 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8523 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8524 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8525 - 18.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8526 - 18.08.2014 Σελίδες 4 (1 - 4)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8547 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8548 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8549 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8550 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8551 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8552 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8553 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8554 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8555 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8556 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8557 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8558 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8559 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8560 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8561 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8562 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8563 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8564 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8565 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8566 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8567 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8568 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8569 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8570 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8571 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8572 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8573 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8574 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8575 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8576 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8577 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8578 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8579 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8580 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8581 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8582 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8583 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8584 - 19.08.2014 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ.Δ.Σ.) - 9 Φύλλα
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 655 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5221 - 5228)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 656 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5229 - 5236)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 657 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5237 - 5244)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 658 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5245 - 5252)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 659 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5253 - 5260)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 660 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5261 - 5268)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 661 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5269 - 5276)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 662 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5277 - 5284)
ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 663 - 24.10.2014 Σελίδες 8 (5285 - 5292)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 658 - 24.10.2014 Σελίδες 4 (2723 - 2726)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 3 Φύλλα
ΦΕΚ Α.Α.Π. 329 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (3945 - 3952)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 330 - 22.10.2014 Σελίδες 8 (3953 - 3960)
ΦΕΚ Α.Α.Π. 331 - 22.10.2014 Σελίδες 12 (3961 - 3972)