Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 22 Φύλλα
ΦΕΚ B 5567 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65695 - 65702)
ΦΕΚ B 5568 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65703 - 65710)
ΦΕΚ B 5569 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65711 - 65718)
ΦΕΚ B 5571 - 12.12.2018 Σελίδες 32 (65731 - 65762)
ΦΕΚ B 5573 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65767 - 65774)
ΦΕΚ B 5575 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65783 - 65790)
ΦΕΚ B 5576 - 12.12.2018 Σελίδες 12 (65791 - 65802)
ΦΕΚ B 5577 - 12.12.2018 Σελίδες 16 (65803 - 65818)
ΦΕΚ B 5578 - 12.12.2018 Σελίδες 12 (65819 - 65830)
ΦΕΚ B 5580 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65843 - 65850)
ΦΕΚ B 5583 - 12.12.2018 Σελίδες 12 (65867 - 65878)
ΦΕΚ B 5584 - 12.12.2018 Σελίδες 4 (65879 - 65882)
ΦΕΚ B 5592 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65967 - 65974)
ΦΕΚ B 5594 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (65983 - 65990)
ΦΕΚ B 5596 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (66011 - 66018)
ΦΕΚ B 5597 - 12.12.2018 Σελίδες 4 (66019 - 66022)
ΦΕΚ B 5600 - 12.12.2018 Σελίδες 2 (66035 - 66036)
ΦΕΚ B 5614 - 13.12.2018 Σελίδες 16 (66137 - 66152)
ΦΕΚ B 5616 - 13.12.2018 Σελίδες 4 (66157 - 66160)
ΦΕΚ B 5617 - 13.12.2018 Σελίδες 8 (66161 - 66168)
ΦΕΚ B 5618 - 13.12.2018 Σελίδες 8 (66169 - 66176)
ΦΕΚ B 5619 - 13.12.2018 Σελίδες 2 (66177 - 66178)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1466 - 11.12.2018 Σελίδες 8 (10409 - 10416)
ΦΕΚ Γ 1467 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (10417 - 10424)
ΦΕΚ Γ 1468 - 12.12.2018 Σελίδες 4 (10425 - 10428)
ΦΕΚ Γ 1469 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (10429 - 10436)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 4 Φύλλα
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 738 - 12.12.2018 Σελίδες 8 (3507 - 3514)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 744 - 13.12.2018 Σελίδες 4 (3543 - 3546)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 745 - 13.12.2018 Σελίδες 4 (3547 - 3550)
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 746 - 13.12.2018 Σελίδες 2 (3551 - 3552)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Α.Α.Π. 297 - 12.12.2018 Σελίδες 12 (3169 - 3180)