Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 8 Φύλλα
ΦΕΚ B 3052 - 26.09.2016 Σελίδες 4 (32097 - 32100)
ΦΕΚ B 3054 - 26.09.2016 Σελίδες 4 (32109 - 32112)
ΦΕΚ B 3059 - 26.09.2016 Σελίδες 12 (32137 - 32148)
ΦΕΚ B 3061 - 26.09.2016 Σελίδες 12 (32161 - 32172)
ΦΕΚ B 3062 - 26.09.2016 Σελίδες 60 (32173 - 32232)
ΦΕΚ B 3064 - 26.09.2016 Σελίδες 4 (32237 - 32240)
ΦΕΚ B 3065 - 26.09.2016 Σελίδες 8 (32241 - 32248)
ΦΕΚ B 3066 - 26.09.2016 Σελίδες 12 (32249 - 32260)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 3 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 902 - 26.09.2016 Σελίδες 12 (6663 - 6674)
ΦΕΚ Γ 904 - 26.09.2016 Σελίδες 8 (6683 - 6690)
ΦΕΚ Γ 906 - 26.09.2016 Σελίδες 8 (6699 - 6706)
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) - 28 Φύλλα
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1966 - 13.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2067 - 27.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2068 - 27.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2102 - 30.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2103 - 30.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2104 - 30.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2105 - 30.06.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2117 - 04.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2118 - 04.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2121 - 04.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2122 - 04.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2138 - 05.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2139 - 05.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2145 - 06.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2146 - 06.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2147 - 06.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2148 - 06.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2161 - 07.07.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2680 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2681 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2682 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2683 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2684 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2685 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2686 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2687 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2688 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2689 - 19.09.2016 Σελίδες 8 (1 - 8)
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Υ.Ο.Δ.Δ.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 502 - 23.09.2016 Σελίδες 4 (2393 - 2396)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Α.Α.Π. 184 - 26.09.2016 Σελίδες 2 (2021 - 2022)