Ημερομηνία Κυκλοφορίας

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ (A) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ A 204 - 27.10.2016 Σελίδες 2 (9293 - 9294)
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (B) - 8 Φύλλα
ΦΕΚ B 3419 - 25.10.2016 Σελίδες 8 (35043 - 35050)
ΦΕΚ B 3449 - 26.10.2016 Σελίδες 8 (35343 - 35350)
ΦΕΚ B 3451 - 26.10.2016 Σελίδες 4 (35359 - 35362)
ΦΕΚ B 3453 - 26.10.2016 Σελίδες 4 (35375 - 35378)
ΦΕΚ B 3456 - 26.10.2016 Σελίδες 8 (35415 - 35422)
ΦΕΚ B 3457 - 26.10.2016 Σελίδες 8 (35423 - 35430)
ΦΕΚ B 3458 - 26.10.2016 Σελίδες 8 (35431 - 35438)
ΦΕΚ B 3459 - 27.10.2016 Σελίδες 4 (35439 - 35442)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ Γ 1077 - 25.10.2016 Σελίδες 8 (7997 - 8004)
ΦΕΚ Γ 1080 - 26.10.2016 Σελίδες 4 (8017 - 8020)
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ) - 2 Φύλλα
ΦΕΚ Δ 327 - 25.10.2016 Σελίδες 8 (3797 - 3804)
ΦΕΚ Δ 328 - 25.10.2016 Σελίδες 8 (3805 - 3812)
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) - 1 Φύλλο
ΦΕΚ Α.Α.Π. 212 - 26.10.2016 Σελίδες 4 (2241 - 2244)